GZFT Analizi

Çevre Mühendisliği 


Güçlü Yanlar


Genç ve ileriye dönük hedefleri olan dinamik personel yapıs

Öğretim üyesi başına düşen SCI yayın sayısının yüksekliği

Akademik personelin uzmanlık alanlarında çeşitlilik

Çok yönlü çalışmalara yatkınlık

Genç öğretim üye sayısının çok olması

Çevre Mühendisliği mesleğinin Dünya'da veTürkiye'de artan popularitesi

Merkez kampüste yerleşim


Zayıf Yanlar


Akademik ve idari personel sayısının azlığı

Derslik, laboratuvar gibi teknik alt yapı eksiklerinin olması

Yurt dışı toplantılara katılım için mali desteğin yetersizliği

Birey ve birim bazında performans değerlendirmesinin yapılmamış olması

Yeteri kadar döner sermaye gelirinin üretilememesi

Şehrin ve üniversitenin sosyal imkanlarının sınırlı olması

Araştırma görevlisi sayısının yetersiz olması

Anabilim dallarına göre öğretim elemanı dağılımındaki dengesizlikler


Fırsatlar


Avrupa Birliği programları

AR-Ge çalışmalarını destekleyecek teknoloji geliştirme bölgeleri yasaları

Dünyada ve ülkede rekabetçi ortamın artması nedeniyle mühendislik problemlerine bilimsel yaklaşımın gerekliliğinin ortaya çıkması

Bilime ve araştırmaya önem veren çevre konusunda deneyimli uluslararası büyüklüklükte şirketlerin ülkemize gösterdiği ilginin artması

İletişim olanaklarının gelişmesi


Tehditler 


Üniversitelere tahsis edilen akademik ve idari kadroların sınırlanması

Çevre problemlerinin çözümünde uzman olmayan farklı disiplinlerin çevre sektöründe görev alması

Niğdeli işadamlarının yapılaşmaya gerekli ilgiyi göstermemesi

Avrupa yüksek eğitim alanından mali olanak yaratmada rekabetin getirdiği güçlüklerin olması

Araştırma personeli temini ve istihdam güçlüğü

Akademik personele ödenen düşük ücretler

Geleneksel eğitim-öğretim tekniklerinin eğitim kalitesini düşürmesi

Araştırmanın rekabetçi olması ile ders yükü dengelemesinde güçlükler yaşanması

Niğde halkının ve yerel yönetimin üniversiteye karşı gereken ilgiyi göstermemesi

Bölgede sanayinin kısıtlı olması

Yöre halkının gelir seviyesinin düşük olmasıSon Güncelleme Tarihi:16.02.2016