Projeler

Proje Türü

Proje Adı

Öğretim Üyesi

Başlangıç – Bitiş Tarihi

Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi

Sivas Kenti  Potansiyel  ve Aktüel İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarında Su Kalitelerinin Belirlenmesi ve Kirlilik İncelenmesi

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

1993

İTÜ Araştırma Fonu Doktora Tezi Araştırma Projesi

Aktif Çamur Sistemlerinde Çözünmüş Kalıcı (İnert) Ürün Oluşumu İçin Bir Matematik Model Araştırılması

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

1999

CÜ Araştırma Fonu Bireysel Araştırma Projesi

Sivas Organize Sanayi Bölgesi(SOSB)’nde Kirlilik Karakterizasyonu

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2003

CÜBAP Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi

Dispers Boyarmadde İçeren Tekstil Atıksularında Renk Giderimi

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2006

CÜBAP Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi

Sivas İçme Suyunda Zenginleştirilmiş Koagülasyonla Organik Madde Giderimi

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2008

PAÜBAP Kurumsal Altyapı Araştırma Projesi

Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Eğitim Materyalleri Altyapısının Oluşturulması

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2010

PAÜBAP Kurumsal Altyapı Araştırma Projesi

Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrenci Laboratuarları Altyapısının Geliştirilmesi

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2011

Tübitak Projesi

TiO2 ve Metal Dopingli TiO2 Nano Partikül Kaplama ile Pamuklu Tekstil Yüzeylerinde Ekolojik Çok Fonksiyonlu Karakterlerin Oluşturulması

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2011

AB Leonardo Da Vinci Projesi

Vocational Qualification Transfer System in Ecology (ECO-MATRIX)

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2011- 2012

Erasmus+ KA2 Projesi

Implementation of ECVET for Qualification Design in Drinking Water Treatment Plants and Sanitation for Pure Drinkable Water (PURE-H2O)

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2014- 2016

NÜBAP BAGEP Projesi

Pamuklu Nevresim Takımının Üretim Süreci ve Yaşam Döngüsünün Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Fehiman ÇİNER

2015

Araştırma Fonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşim Sahası Topraklarının Detaylı Toprak Etüd ve Haritalanması , Sulama Yönünden Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

Araştırma Fonu

Samsun Ekolojik Koşullarında Uygulanan Farklı Gübre Kombinasyonlarının Çilekte Beslenme ve Verime Olan Etkiler

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

-

Tütün’ün Fabrikasyon Atıklarının Toprağın Biyolojik Aktivitesine ve Azot MineralizasyonunaEtkisi

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

Araştırma Fonu

Gelemen Tarım İşletmesi Toprakları ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampus Alanı Topraklarının İnkübasyona Bağlı Olarak Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimler

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

Araştırma Fonu

Samsun Azot Sanayii (TÜGSAŞ) ve Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ) Baca Emisyonlarının Çevre  Topraklarına Olan Etkileri

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

HAIGUD Teknoloji Enstitüsü ALMANYA

The effect of different plant residues on nitrogen mineralization, immobilization and denitrification in soils

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

Araştırma Fonu

 

Farklı Organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

TÜBİTAK Projesi

The Phisical chemicaland biological properties and classification-mapping of soils of Harran Plain

Prof. Dr. Emine Erman KARA

-

TÜBİTAK Projesi

Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Topraklar ve Çevre ile Etkileşimleri

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

2010

Araştırma Projesi

Aluviyal Bir Toprakta Tuzlulaşma-Alkalileşme eğiliminin Mesafesel Değişiminin (Spatial Variability) Belirlenmesi

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

2003

TÜBİTAK Projesi

Nitrat Yıkanma Potansiyelindeki Mesafesel Değişimin (Spatial Variability) NLEAP Bilgisayar Programı ile Yere-Özgü amenajman İçin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

2000

Araştırma Projesi

Kazova ve Niksar Ovalarında Yer Alan Yeşilırmak ve Kelkit Çayı Tarafından Oluşturulan Sekilerin Oluşumu ve Kil Mineralojisi

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

1997

Araştırma Projesi

Niksar ve Başçiftlik Arasında Subhumid İklimde Orman Vejetasyonu Altında Oluşmuş Podzolik Toprakların Genesis ve Karakteristikleri

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

1997

Araştırma Projesi

Tokat İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Hidromorfik Toprakların Redoksimorfik Özellikleri ve Sınıflandırılması

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

1995

Araştırma Projesi

Niksar-Erbaa Arasında Yer Alan Direk Kalker Kayası Üzerinde Oluşmuş Sadece Mollik Epipedona Sahip Rendollerin Oluşumu ve Kil Mineralojisi

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

1995

Araştırma Projesi

Niğde Bölgesinde Yüksek Ağır Metal İçeriklerine Sahip Kayalar ve Çevre İle Etkileşimleri

Prof. Dr. Kenan KILIÇ

2012

 TUBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Projesi

Su Havzalarına Gelen Noktasal ve Yayılı Kirletici Yüklerin Kontrolü İçin Doğal Arıtma Teknolojilerinin Kullanılması

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER

2001-2003

Çevre Bakanlığı Projesi

Hazar Gölü Yönetim Planı Alt Projesi-1.Aşama

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER

Aralık 2002

TUBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Projesi

İçme Suyu Barajlarına Gelen Sularda Sulakalan Sistemleriyle Organik, İnorganik ve Mikrobiyolojik Kirliliğin Giderilmesi

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER

2003

Çevre Bakanlığı Projesi

Mogan Gölüne Karışan Bazı Akarsulardaki Kirletici Yüklerin Belirlenmesi ve Doğal Arıtım Yöntemi ile Islahı

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER

 

2004

Tübitak Projesi

Düşük Masraflı Arıtma Teknolojilerinin Türkiye Şartlarına Göre Geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi için Örnek Uygulama

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER

 

2006-2009

BAP Projesi

Akkaya baraj gölünü kirleten Kızılca deresinde kirliliğin incelenmesi ve dere ve çıkış sularının arıtılması için uygun bir bertaraf yönteminin belirlenmesi

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER

2014-

TÜBİTAK Projesi

Akkaya Baraj Gölünü Kirleten Kızılca Deresinin Doğal Atıksu Arıtma Yöntemiyle Arıtılması

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER

2014-

TÜBİTAK Projesi

Doğal Ortamda Ağır Metal İzlemesi: Uygulama Alanı Küçükçekmece Gölü Ve Havzası

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2006-2009

TÜBİTAK  Projesi

Denitrifikasyon Bakterileri ile İçme Suyundan Bromat Giderimi

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2011-2013

TÜBİTAK-GSRT  Projesi

The Development of Environmental Management Model in Küçükçekmece Basin, Joint Research

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2005-2006

TÜBİTAK  Projesi

Yeraltı Sularından Nitrat Giderimi için Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyonun İncelenmesi ve Arseniğin Proses Performansına Etkisinin İrdelenmesi

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2011-2013

HÜBAK Projesi

Denitrifikasyon Prosesi ile Biyolojik Bromat Gideriminin Kesikli Reaktörlerde Araştırılması

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2013

HÜBAK Projesi

Antep Fıstığı Kabuğundan Aktif Karbon Eldesi ve Kurşun (II)’yi Adsorplama Özelliklerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2002

TÜBİTAK Projesi

Akkaya baraj gölünü kirleten Kızılca deresinin doğal atıksu arıtma yöntemiyle arıtılması

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2014-

HÜBAK Projesi

“İçme Suyunda Nitrat Ve Nitrit Giderimi Amaçli Kükürt-Bazli Ototrofik Denitrifikasyon Proses Performansının Kolon Tipi Reaktörlerde İncelenmesi”

Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

2011

BAP Projesi

Narenciye atıklarının Aspergillus niger filamentli fungusu kullanılarak sitrik asit üretiminde değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ece Ümmü DEVECİ

2005-2009

BAP Projesi

Kesikli Sistemde aktif çamur mikroorganizmalarıyla fenollü bileşiklerin biyolojik parçalanabilirliği

Doç. Dr. Ece Ümmü DEVECİ

2012-2015

TUBITAK projesi    

Tekstil Atıksularının Fotokatalitik Batık Fungal Membran Hibrit Biyoreaktör İle Arıtılması Ve Su Geri Kazanımı

Doç. Dr. Ece Ümmü DEVECİ

2013- 2014

Bakanlık Projesi

Türk - Alman Biyogaz Projesi

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÖNEN

 

2014 - 2015

TUBITAK projesi    

Analysis Of Biopolymer Raw Material (1,3 Propanediol) Productivity From Biodiesel Waste Product Glycerin In Immobilized Bioreactor Systems

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÖNEN

2009 – 2012

 

BAP- EBILTEM Projesi

 

Investigation Of Biopolymers Raw Material From Biodiesel Production Waste Glycerol With Suspended Culture System By Microbial Production

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÖNEN

 

2008 – 2010

 

BAP Projesi

Investigation Of Biopolymers Raw Material From Biodiesel Production Waste Glycerol With Suspended Culture System By Immobilized Microbial Production

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÖNEN

2009 – 2011

BAP Projesi

Investigation of Hydrogel Entrapment Immobilization Method for Biopolymer Raw Material (1,3 PDO) Production

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÖNEN

2010 – 2012

EU-FP7 Projesi

Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology-BIOACE Project” European Union 6th Frame Plan, Scientific Collaboration

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÖNEN

2006 - 2008

KA2 Projesi

Implementation of ECVET for Qualification Design in Drinking Water Treatment Plants and Sanitation for Pure Drinkable Water

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2014-2016

Tübitak 2209B

Pomza-Kül Esaslı Çimento Bağlayıcılı Dayanıklı Hafif Yapı Elemanı Üretimi ve Performans Değerlendirmesi

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2015

BAP Projesi

Baz İstasyonlarının Bulunduğu ve Cep Telefonlarının Yoğun Kullanıldığı Alanlardaki Elektromanyetik Kirliliğinin Çevresel Etkileri

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

-

TÜBİTAK, 2241-A

Endüstriyel Atık Külün Geopolimere Dönüştürülerek Yeniden Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2014

TÜBİTAK-SINHA

Türkiye Kıyıları Sıcak Nokta ve Hassas Alanları: Atık Özümseme Kapasitelerinin Nicel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Evsel Atıksu Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi (SINHA)”,

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2011

UNEP/MAP

Med Pol Faz IV Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme, Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2010

BAP Projesi

Atık Kabul Tesisleri: Projelendirilmesi, İşletilmesi, Dünya ve Türkiye’deki Durumu

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2010

BAP Projesi

Atık Kabul Tesisleri: Projelendirilmesi, İşletilmesi, Dünya ve Türkiye’deki Durumu

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2010

BAP Projesi

Türkiye’de Atık Kabul Tesisleri: Kirlilik Önleme Yaklaşımı

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2010

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim İzleme ve Uyum İzleme Programı

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2007

Bilimsel proje

Long-Term Bio-Monitoring, Compliance Monitoring and Eutrofication Monitoring Program in Coastal  and Hot Spot Areas of the Northeastern Mediterranean

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2006

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim İzleme ve Uyum İzleme Programı

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2006

Bilimsel proje

Long Term Bio Monitoring Trend Monitoring, Compliance Monitoring and Eutrofication Monitoring Program in Coastal and Hot Spot Areas from Northeastern Mediterranean

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2005

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme, Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2005

TÜBİTAK

Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Sularında Fosfor ve Azot Bileşikleri Değişimlerinin Fitoplankton Tür Dağılımına Etkisi

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

2005

DPT Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Projesi

Niğde İli İçme ve Kullanma Sularına Ait Bazı Parametrelerin Tayini ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

1999

BAP Projesi

İçel İli’nde (Mersin) Tüketilen Deniz Ürünlerinde Toksik Element Düzeylerinin Araştırılması

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

1997

İçel Sahil Bandı Belediyeleri Pissu ve Katı Atık Hizmetleri Birliği Destekli Proje

İçel Sahil Bandi Belediyeleri Pissu ve Katı Atık Hizmetleri Birliği Kanalizasyon ve Merkezi Arıtma Tesisi Ön Etüd Projesi

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

1997

MEÜ. Müh. Fak. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

İçel Sahil Bandı Belediyeler Birliği Kanalizasyon Arıtma Tesisi, Katı Atık ve Genel Çevre Durum Etüt Projesi

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

1997

MEÜ. Müh. Fak. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Kargıpınarı Belediyesi Merkezi Arıtma Tesisi ile İlgili Ön Etüd Projesi

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

1997

DPT Projesi

İçel (Mersin) Bölgesinde Tüketilen Sebze, Meyve, Deniz Ürünlerinde Toksik Element Düzeylerinin Araştırılması

Doç. Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTİMUR

1995

BAP

Niğde-Aladağlar Bölgesindeki Rekreasyonel Aktivitelerin Toprak Özelikleri Üzerindeki Etkileri

Doç. Dr. Selma Yaşar KORKANÇ

2009-2011

BAP

Akkaya Barajı Havzasında Arazi Kullanımının Yüzeysel Akış ve Toprak Kaybı Üzerindeki Etkileri

Doç. Dr. Selma Yaşar KORKANÇ

2013-

BAP

Su Kaynaklarına Yüzeysel Akış Yoluyla Besin Maddesi Taşınımı: Akkaya Barajı Havzası Örneği

Doç. Dr. Selma Yaşar KORKANÇ

2014-

BAP

Bartın-Iskalan Deresi Yağış Havzasında Erozyon, Sel ve Taşkın Olaylarının Önlenmesi Amacıyla Bir Havza Kullanım Modelinin Geliştirilmesi

Doç. Dr. Selma Yaşar KORKANÇ

2001-2003

BAP

Akkaya Barajı Havzasındaki Su Kirliliğinin Havza Yönetimi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Selma Yaşar KORKANÇ

2014-

Cumhuriyet Üniversitesi BAP

Mermer İşleme Tesisinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Begüm GÖKÇEK

2007-2009

TUBITAK

Misel Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi İle İçme Suyundan Arsenik Giderimi

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Begüm GÖKÇEK

2011-2012

Cumhuriyet Üniversitesi BAP

Membran Anaerobik Reaktörün Organik Atıklardan Enerji (Metan ve/veya Hidrojen) Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Begüm GÖKÇEK

2014-


Son Güncelleme Tarihi:16.04.2019