Hedefleri

Bölümün Hedefleri

Çevre Mühendisliği 
  • Temel bilimler ile mühendislik bilimlerinin ana prensiplerini kullanarak Çevre Mühendisliği disiplinini ilgilendiren sorunları çözecek teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış bir lisans programı sunmak  
  • Çevre Mühendisliği amaçları doğrultusunda çevresel sistemleri, mühendislik yapılarını ve süreçlerini tasarlayıp, projelendiren ve uygulayabilen mühendisler yetiştirmek  
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında disiplinler arası ekip çalışması yapabilen, araştırıcı ve sorgulayıcı özelliklere sahip mezunlar yetiştirmek  
  • Mesleki ve toplumsal etik sorumluluklar çerçevesinde Dünyadaki ve Türkiye'deki çevresel sorunları profesyonel açıdan izleme, anlama ve çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek  
  • Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları yapabilen, elde ettiği verileri yorumlayabilen ve kendini ifade edebilen mezunlar yetiştirmek 

Son Güncelleme Tarihi:16.02.2016