Yayınlar


 1. Fehiman ÇİNER, Aydemir AKYÜREK, "Voluntary Carbon Market in Turkey", Journal of Energy and Power Engineering, Vol. 8, No. 11, pp. 1908-1912, 30.10.2014
 1. Fehiman ÇİNER, Ömür GÖKKUŞ, "Treatability of Dye Solutions Containing Disperse Dyes by Fenton And Fenton-Solar Light Oxidation Processes", CLEAN - Soil, Air, Water, Vol. 41, No. 1, pp. 80-85 , 01.01.2013
 1. Fehiman ÇİNER, "Su Kaynakları Potansiyeli ve Kentsel Su Talebi Yönetimi- Sivas Örneğinde Bir Değerlendirme", Çevre Bilim ve Teknoloji , Vol. 4, No. 1, pp. 13-22 , 01.12.2012
 1. Seval Kutlu AKAL SOLMAZ, Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Fehiman ÇİNER, "Treatability Studies for an Organized Industrial District (OID) Effluent in Bursa, Turkey For Agricultural Irrigation Purposes", Desalination and Water Treatment , Vol. 33, No. 1-3, pp. 156-163, 01.09.2011
 1. Seval Kutlu AKAL SOLMAZ, Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Fehiman ÇİNER, Hüseyin BAŞKAYA, "Tertiary Treatment of a Secondary Effluent by the Coupling of Coagulation- Flocculation-Disinfection for Irrigation Reuse", Desalination, Vol. 277, No. 1-3, pp. 207-212, 15.08.2011
 1. Abdullah Cem KOÇ, Fehiman ÇİNER, Selçuk TOPRAK, Hüseyin SELÇUK, Burcu AKTAN, "The Geographical Information System (GIS) Based Water Quality Assessment of a Drinking Water Distribution Sytem in the Denizli City", Desalination and Water Treatment, Vol. 19, No. 1-3, pp. 318-324 , 01.07.2010
 1. Ömür GÖKKUŞ, Fehiman ÇİNER, "Dispers Sarı 119 ve Dispers Kırmızı 167 İçeren Atıksuların Fenton Oksidasyon Prosesi ile Renk ve KOI Giderimlerinin İncelenmesi", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 25, No. 1, pp. 49-55, 01.03.2010
 1. Fehiman ÇİNER, Ahmet EKER, "Characterization and Chemical Treatment of a Medium-Large Scale Mixed-Organized Industrial Estate (OIE)", Desalination, Vol. 211, No. 1-3, pp. 102-112 , 10.06.2007
 1. Fehiman ÇİNER, Meltem SARIOĞLU CEBECİ, "Determination of Inert Chemical Oxygen Demand (COD) Fractions of Cumhuriyet University Wastewater", Global Nest Journal, Vol. 8, No. 1, pp. 31-36 , 01.08.2006
 1. Fehiman ÇİNER, Hasan Ali SAN, Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ, "Multicomponent Activated Sludge Model for Reactors in Series with Recycling", Int. J. of Environment And Pollution, Vol. 23, No. 4, pp. 397-408 , 01.04.2005
 1. Ahmet EKER, Fehiman ÇİNER, "Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde Kirlenme Profili ve Arıtma Alternatifleri", DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 6, No. 3, pp. 97-112 , 01.10.2004
 1. Meltem SARIOĞLU, Fehiman ÇİNER, "The Investigation of OUR and NUR Experiments for Nitrogen and Phosphorus Removal with Activated Sludge: A Lab-Scale Study", Int. J. of Environment and Pollution, Vol. 19, No. 6, pp. 635-643 , 01.06.2003
 1. Fehiman ÇİNER, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ, Taner YONAR, Gökhan Ekrem ÜSTÜN, "Treatability Studies on Wastewater from Textile Dyeing Factories in Bursa, Turkey", Int. J. of Environment and Pollution, Vol. 19, No. 4, pp. 403-407 , 01.04.2003
 1. Süreyya MERİÇ, Gülen EREMEKTAR, Fehiman ÇİNER, Olcay TÜNAY, "An Our Based Approach To Determine The Toxıc Effects Of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid in Activated Sludge", Journal of Hazardous Materials, Vol. 101, No. 2, pp. 147-155, 01.02.2003
 1. Bülent İNANÇ, Barış ÇALLI, Kadir ALP, Fehiman ÇİNER, Barış MERTOĞLU, İzzet ÖZTÜRK, "Toxicity Assessment on Combined Biological Treatment of Fermentation and Chemical Synthesis Based Pharmaceutical Industry Effluents", Water Science and Technology , Vol. 45, No. 12, pp. 135-142 , 01.12.2002
 1. Meltem ÇALIŞKAN, Mustafa DEĞİRMENCİ, Fehiman ÇİNER, "Kot Boyama Tekstil Atıksuyunda Kalıcı KOI'nin Belirlenmesi", DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 4, No. 1, pp. 1-9, 01.01.2002
 1. Fehiman ÇİNER, Hasan Ali SAN, "Soluble Microbial Product Formation in Biological Systems", Fresenius Envir. Bulletin, Vol. 10 , No. 2 , pp. 160-164 , 01.02.2001
 1. Bülent İnanç, Fehiman ÇİNER, İzzet Öztürk, "Color Removal from Fermentation Industry Effluents", Water Science and Technology, Vol. 40, No. 1, pp. 331-338 , 01.01.1999
 1. İsmail Toröz, Süreyya Meriç, Fehiman ÇİNER, Bahri Tayran, "A Treatability Study On Confectionery Industry Wastewater", Fresenius Envir. Bull., Vol. 6, No. 1-3, pp. 196-201, 01.04.1997
 1. Yazarların sıralaması yanlış. "Mikoriza Konusu’nda Türkiye’de Yapılan Çalışmalar", Nobel International(Derleme), Vol. 2014/2, No. -, pp. -, 01.12.2014
 1. Gülden Sandal Erzurumlu, Emine Erman KARA, "Mikoriza Konusu’nda Türkiye’de Yapılan Çalışmalar", Derleme(Turkish Journal of Scientific Reviews), Vol. 2014/2, No. -, pp. -, 17.11.2014
 1. Mahir Aycan Güzel, Emine Erman KARA, "BİYOKÜTLE VE BİYOGAZ ÜRÜNLERİNDEN ENERJİ ELDESİ", Ekoloji magazin, Vol. 44, No. -, pp. -, 01.11.2014
 1. Ertan KARA, Hasan Göksel Özdilek, Emine Erman KARA, "Ambient air quality and asthma cases in Niğde, Turkey", Env.Sci.Pollut.Res. , Vol. -, No. -, pp. -, 01.01.2013
 1. Emine Erman KARA, "Topraktaki Bozulmalar Çevreyi Nasıl Etkiliyor?. ", Ekoloji Magazin, Vol. 36, No. -, pp. -, 01.10.2012
 1. Emine Erman KARA, "Çevreye Dost Enerji Arayışları", Ekoloji Magazin, Vol. 32, No. -, pp. -, 01.10.2011
 1. Emine Erman KARA, Kadir SAltalı, Hasan Göksel Özdilek, "Potentiality of SomeAgriculturalResiduesandIndustrialWastes As Manure", Kahramanmaraş Sütçü İmam UniversityJournal of Natural Sciences, Vol. Vol 14, No. No:4, pp. (18-27), 01.01.2011
 1. Emine Erman KARA, Hasan Göksel Özdilek, "TheEffect of NitrogenousFertilizers on MethaneOxidation in Soil", Ekoloji, Vol. 19, No. 74, pp. 1-73, 01.01.2010
 1. Emine Erman KARA, Veli Uygur, Ayşe Erel, "The Effects of Composted Poultry Wasteson Nitrogen Mineralization and Biological Activity in a Silt Loam Soil", Journal of AppliedSciences , Vol. 6, No. 11, pp. 2476-2480, 01.06.2006
 1. Emine Erman KARA, Uğur Pırlak, Hasan Göksel Özdilek, "Evaluation of HeavyMetals’(Cd,Cu,Ni,PbandZn) Distribution in SowingRegions of PotatoFields in theProvinceofNiğde, Turkey", Water,Air , andSoilPollution, Vol. 153, No. -, pp. 153: 173-186, 01.05.2004
 1. Ertan KARA, Hasan Göksel Özdilek, Emine Erman KARA, "An Investigation on Physical, Chemical, andBacteriologicalQuality of MunicipallySupplied an WellWaters of theTownsandCityCenter in theProvince of Niğde, Turkey", International Journal of EnvironmentalHealthResearch, Vol. Vol:14 , No. -, pp. -, 05.04.2004
 1. HADAS,A.,, KAUTSKY,L.,, Mustafa Gök, Emine Erman KARA, "Rates of decomposition of plantresiduesandavailablenitrogen in soil, relatedtoresiduecompositionthroughsimulationofcarbonandnitrogenturnover. ", SoilBiologyandBiochemistry . , Vol. 36, No. -, pp. 36. 255-266, 01.04.2004
 1. Emine Erman KARA, Makbule Arlı, Veli Uygur, "Theeffects of Topogard 50WP on biologicalactivity, nitrificationanddenitrification in Potatocultivatedsoils of Niğde, Turkey", SoilBiologyandFertility. , Vol. 39, No. -, pp. 474-478, 01.03.2004
 1. Emine Erman KARA, Uğur Pırlak, Makbule Arlı, Esma Doğan, "Niğde İl’inde Tarımsal ÜrünlerdeKullanılan Pestisitlerin Araştırılması", Ekoloji Çevre, Vol. 42, No. -, pp. -, 01.09.2002
 1. Emine Erman KARA, Mehmet Penezoğlu, "Yeşil Gübrelemenin Toprağın Biyolojik Aktivitesive Organik Madde İçeriğine Etkisi", ANADOLU J. Of AARI, Vol. 10, No. 1-2, pp. 73-86, 01.06.2000
 1. Emine Erman KARA, "Theeffect of someplantresidues on nitrogenmineralizationandsoilbiologicalactivity in soils. ", Türk tarım Ormancılık Dergisi , Vol. 24 , No. Sayı:4, pp. -, 01.05.2000
 1. Emine Erman KARA, "Gelemen Tarım İşletmesindeki Toprak Serilerinde, İnkübasyonSüresine Bağlı Olarak Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinde Meydana Gelen Değişmeler. ", TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Vol. 23 , No. Ek Sayı:3, pp. -, 01.06.1999
 1. Emine Erman KARA, İlknur Açıkgöz, Pelin Gültekin, Havva Külahlı, "Samsun Azot Sanayii(TÜGSAŞ) ve Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ) Baca Emisyonlarının Çevre Topraklarına Olan Etkileri", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , Vol. 24 , No. 2 , pp. 1-7, 01.05.1998
 1. Emine Erman KARA, Seçkin Sefer, Gamze Gökbulut, Osman Nuri Ergun, "Tavukçuluk İşletmeAtıklarınınKompost olarak Değerlendirilmesi", Katı Atık ve Çevre Dergisi, Vol. 28, No. -, pp. 26-32 , 01.05.1997
 1. Emine Erman KARA, "O.M.Ü.Ziraat Fakültesi Arazisinde Yer Alan Toprak Serilerinin BazıMikrobiyolojik Özelliklerinde İnkübasyon Süresine Bağlı Olarak Meydana GelenDeğişmeler. ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. Cilt:11 , No. Sayı:3 , pp. 167-183, 01.04.1997
 1. Emine Erman KARA, "Tütün Atıklarının Toprağın Biyolojik Aktivitesi ve Azot KazancınaEtkisi", ANADOLU J.of AARI , Vol. 6, No. 2, pp. 100-111., 01.04.1996
 1. Emine Erman KARA, "Samsun Ekolojik Koşullarında Çileklere Uygulanan Değişik Gübre Kombinasyonlarının Beslenmeye Etkisi", ANADOLU J. of AARI , Vol. 6, No. 2, pp. -, 01.05.1995
 1. Muharrem Özcan, Emine Erman KARA, Ahmet Balkaya, "Farklı Fide Ortamlarının Bazı SebzeTürlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri. II-Verim ve Kalite", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Vol. Cilt:11 , No. Sayı:1, pp. -, 01.02.1995
 1. Muharrem Özcan, Emine Erman KARA, Ahmet Balkaya, "Farklı Fide Ortamlarının Bazı SebzeTürlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri. I-Fide Gelişimi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Vol. Cilt:10 , No. Sayı:3 , pp. 7-19, 01.02.1995
 1. Şükriye Kurnaz, Emine Erman KARA, Leyla Karaduva, Ahmet Korkmaz, "Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Çileklere Uygulanan Değişik Gübre Kombinasyonlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. Cilt:3 , No. Sayı:9, pp. 13-20, 01.09.1994
 1. Hüseyin Çelik, Emine Erman KARA, Ferhat Odabaş, "Farklı Azot Dozlarının Narince Üzüm Çeşidinin Büyüme, Verim ve Kalitesine Etkileri", ANADOLU J.of AARI , Vol. 5, No. 2 , pp. -, 01.06.1994
 1. Emine Erman KARA, Hüseyin Çelik, Ferhat Odabaş, Abdulkadir Sürücü, "Farklı Azot Dozlarının Narince Üzüm Çeşidinde Beslenmeye Etkisi. ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., Vol. Cilt:9 , No. Sayı:1, pp. -, 01.06.1994
 1. Fazıl Özen, Emine Erman KARA, İbrahim Özkoç, "AncamptisPyramidalis (L.) L.C.M. Richard(Orchidaceae)’nin Beslenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi Üzerine Ekolojik Bir Çalışma.", Doğa Türk Botanik Dergisi , Vol. Cilt:20 ., No. Ek Sayı:1, pp. 193-196., 01.04.1994
 1. Şükriye Kurnaz, Emine Erman KARA, Leyla Karaduva, Ahmet Korkmaz, "Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Çileklere Uygulanan Değişik Gübre Kombinasyonlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. Cilt:3 , No. Sayı:9, pp. 13-20, 01.01.1994
 1. Emine Erman KARA, A.Kerim Çolak, "Karadeniz Bölgesinde Yaygın Olan Büyük Toprak Gruplarında Kireçlemenin Toprağın Biyolojik Aktivitesine ve Verime Olan Etkisi", DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Vol. Sayı:2 , No. Cilt:17, pp. -, 01.09.1993
 1. Emine Erman KARA, "Sebzelerde Nitrat Akümülasyonu", Ekoloji Çevre, Vol. Cilt:2 , No. Sayı:6, pp. -, 01.04.1993
 1. Emine Erman KARA, İsmail Sezer, "Anız Yakma", Ekoloji Çevre, Vol. Cilt:2 , No. Sayı:5, pp. -, 01.10.1992
 1. Emine Erman KARA, Zülküf KAYA, A.Kerim ÇOLAK, "Değişik Dozlarda Kirecin Yulaf Bitkisinin Kuru Madde Miktarı ve Besin Elementleri İçeriğine Etkisi Üzerine bir Araştırma", OndokuzMayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. Cilt:7 , No. Sayı:1 , pp. 99-111, 01.05.1992
 1. Emine Erman KARA, Zülküf Kaya, "Yaprak Gübrelemesinin Pamuk Bitkisinde Beslenmeye Etkisi. ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi , Vol. Cilt:6 , No. Sayı:1-2, pp. -, 01.02.1991
 1. Kenan KILIÇ, Hakan Mete DOĞAN, Hüseyin YALÇIN, Mehmet BİLİM, Gülay KARAHAN, "Potentially Toxic Elements of Volcanic Ash Soils in The Cappadocia Region of Central Turkey", Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciiences, Vol. 10, No. 1, pp. 171-181, 01.02.2015
 1. Saniye DEMİR, Kenan KILIÇ, "Erbaa Ovası Yeraltı Suyunun Tuzluluğunun Değerlendirilmesi", Iğdır. Üni. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Vol. 2, No. 4, pp. 79-86, 01.12.2012
 1. Kenan KILIÇ, Sinan KILIÇ, Rasim KOÇYİĞİT, "Assessment of Spatial Variability of Soil Properties in Areas Under Diffrent Land Use", BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, Vol. 18, No. 5, pp. 722-732, 01.10.2012
 1. Saniye DEMİR, Kenan KILIÇ, Mustafa AYDIN, "Farklı Kullanım Altındaki Toprakların Kıvam Limitleriyle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 29, No. 2, pp. 63-71, 01.07.2012
 1. Kenan KILIÇ, Sinan KILIÇ, "Spatial variability of salinity and alkalinity of a field having salination risk in semi-arid climate in northern Turkey ", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT , Vol. 127, No. 1-3, pp. 55-65, 01.04.2007
 1. Alper DURAK, Kadir SALTALI, İrfan OĞUZ, Kenan KILIÇ, "Changes in some soil properties and trace metal contents in relation to agricultural managements",AGROCHIMICA , Vol. 51, No. 1, pp. 1-7, 01.01.2007
 1. Bilal Cemek, Mustafa Güler, Kenan KILIÇ, Yusuf Demir, Hakan Arslan, "Assessment of spatial variability in some soil properties as related to soil salinity and alkalinity in Bafra plain in northern Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, Vol. 124, No. 1-3, pp. 223-234, 01.01.2007
 1. Kadir Saltalı, Kenan KILIÇ, Rasim Koçyiğit, "Changes in sequentially extracted phosphorus fractions in adjacent arable and grassland ecosystems", ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT, Vol. 21, No. 1, pp. 81-89, 01.01.2007
 1. Kenan KILIÇ, Sinan SAYAR, "Organic Soils in the Arid Small Catchments in the Middle Anatolia Region of Turkey", Journal of Agronomy , Vol. 5, No. 1, pp. 23-27, 01.01.2006
 1. Kenan KILIÇ, Engin ÖZGÖZ, Fevzi AKBAŞ, "Assessment of spatial variability in penetration resistance as related to some soil physical properties of two fluvents in Turkey ", SOIL AND TILLAGE RESEARCH, Vol. 76, No. 1, pp. 1-11, 01.03.2004
 1. Kenan KILIÇ, Kadir SALTALI, A. Kadir SÜRÜCÜ, "The Effect of Tobacco Waste Application on the Physical and Chemical Properties of Alkaline Soils", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Vol. 26, No. 2, pp. 87-91, 01.04.2002
 1. Kenan KILIÇ, Alper DURAK, "Kazova ve Niksar Ovasında Yer Alan Yeşil ırmak ve Kelkit Çayı Teras Topraklarının Toprak Gelişim Oranları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 18, No. 1, pp. 125-132, 01.01.2001
 1. Kenan KILIÇ, M. Rıfat DERİCİ, Kadir SALTALI, "The Ammonium Fixation in Great Soil Groups of Tokat Region and Some Factors Affecting The Fixation, I. The Affect of Potassium on Ammonium Fixation", Turkish Journal of Agriculture and Forestry , Vol. 23, No. 6, pp. 673-678, 01.12.1999
 1. Kadir SALTALI, Kenan KILIÇ, Alper DURAK, Mustafa KILIÇ, "Tokat-Kazova Yöresindeki Bazı Drenaj Kanallarında Su Kalitesinin Belirlenmesi ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 16, No. 1, pp. 193-201, 01.01.1999
 1. Alper DURAK, Kenan KILIÇ, "Tokat Bölgesi Hidromorfik Topraklarının Redoksimorfik Özellikleri Ve Redoks Potansiyelleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 14, No. 1, pp. 385-400, 01.01.1997
 1. Alper DURAK, Selçuk ÇİMEN, Kenan KILIÇ, "Sivas-Uzunyayla Hayvancılık Üretme İstasyonu Arazisinin Toprak Etüd, Haritalanması Ve Sınıflandırılması ",Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 14, No. 1, pp. 401-414, 01.01.1997
 1. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, Ahmet BİLGİL, Merve DEMİR, Mehmet Lider YILMAZ, Serkan POLAT, Erol ÖZEN, Halil DÖRDÜ, "A Reuse Study from Niğde, Turkey: The Conversion of Industrial Ash to Geopolymer", Desalination and Water Treatment, Vol. 1, No. 1, pp. 1-12, 21.07.2015
 1. Tanzer SATIR, Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, "Dünya ve Türkiye’de Yeşil Liman Konsepti ve Uygulamaları", Denizcilik Dergisi, Vol. -, No. -, pp. 24-28, 01.07.2015
 1. Tanzer SATIR, Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, "Adaptation of Port Waste Reception Facilities to Ballast Water Treatment System: Turkish Port Perspective", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 23, No. 11a, pp. 2895-2898, 04.12.2014
 1. Emre SUBAŞI, Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, "Performance Evaluation of the Martaş Port Waste Reception Facility Treatment Plant (Tekirdağ, Turkey)", Desalination and Water Treatment, Vol. 51, No. 13-15, pp. 3040-3046, 04.03.2013
 1. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, Süleyman TUĞRUL, "Mersin Körfezi-Erdemli Kıta Sahanlığı Yüzey ve Dip Sularında İnorganik ve Organik Fosfor Formlarının Zaman ve Mekan Ölçekli Değişimleri", Ekoloji, Vol. 22, No. 88, pp. 65-72, 02.01.2013
 1. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, Halil KUMBUR, "Metals (Hg, Pb, Cu, and Zn) Bioaccumulation in Sediment, Fish, and Human Scalp Hair: A Case Study from the City of Mersin along the Southern Coast of Turkey", Biol. Trace Elem. Res., Vol. 136, No. 1, pp. 55-70, 01.07.2010
 1. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, Süleyman TUĞRUL, "Doğu Akdeniz`de Akarsu Etkisindeki Kıyısal Bölge Sularının Özelliklerinin Açık Denizdekiler ile Karşılaştırılması", Ekoloji, Vol. 17, No. 68, pp. 17-23, 02.01.2008
 1. Süleyman TUĞRUL, Semal YEMENİCİOĞLU, Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, "Akdeniz Kıyı Alanları Kirlilik Kaynaklarında Uzun Süreli Eğilim İzleme: Nehirler ve Atıksular (2003-2006)", Türk Sucul Yaşam Dergisi Turkish Journal of Aquatic Life, Vol. 5-8, No. , pp. 596-606, 02.01.2007
 1. Süleyman TUĞRUL, Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, Dilek EDİGER, Doruk YILMAZ, "Levantin Baseni (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığı Sularında Biyokimyasal Parametrelerin (Besin Elementi, Partikül Madde ve Chl-a) Değişimi", Türk Sucul Yaşam Dergisi Turkish Journal of Aquatic Life, Vol. 4, No. , pp. 367-376, 02.01.2005
 1. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, Süleyman TUĞRUL, "Effect of Riverine Nutrients on Coastal Water Ecosystems: A Case Study from the Northeastern Mediterranean Shelf", Fresenius Environ. Bull., Vol. 13, No. 11b, pp. 1288-1294, 01.11.2004
 1. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR, Halil KUMBUR, "Toxic Elements in Marine Products and Human Hair Samples in Mersin, Turkey", Bull. Environ. Contam. Toxicol., Vol. 69, No. , pp. 15-21, 01.07.2002
 1. Sevgi DEMİREL, İbrahim Uyanık, Adem Yurtsever, Hakan Çelikten, Deniz Uçar, "Simultaneous bromate and nitrate reduction from water using sulfur-utilizing autotrophic and mixotrophic denitrification processes in a fixed bed column reactor", Clean-Soil, Air, Water, Vol. 42, No. 6, pp. 1-5, 07.03.2014
 1. Sevgi DEMİREL, İbrahim Bayhan, "Nitrate and bromate removal by autotrophic and heterotrophic denitrification processes: batch experiments", Journal of Environmental Health Science and Engineering , Vol. 11, No. 27, pp. 1-8, 19.12.2013
 1. Sevgi DEMİREL, Belma Aslım, Beyza Üstün, Ebru Ş. Yılmaz, "İstanbul Küçükçekmece Gölünden İzole Edilen Synechocystis sp. E35 üzerine Zn+2, Fe+2 ve Cu+2 Metallerinin Tekli/Kombine Bileşiklerinin Toksisitesi", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, Vol. 40, No. 3, pp. 227-231, 01.08.2012
 1. Sevgi DEMİREL, "Aritma Sistemlerinde Mikrobiyal Çeşitliliğin Belirlenmesinde Kullanilan Moleküler Teknikler", SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 30, No. 2, pp. 179-192, 01.06.2012
 1. Erkan Şahinkaya, Nesrin Dursun, Adem Kılıç, Sevgi DEMİREL, Sinan Uyanık, Özer Çınar, "Simultaneous heterotrophic and sulfur-oxidizing autotrophic denitrification process for drinking water treatment: Control of sulfate production", Water Research, Vol. 45, No. 20, pp. 6661-6667, 15.12.2011
 1. Sevgi DEMİREL, Beyza Üstün, Belma Aslım, "Bakır-Çinko İkili Metal Karışımının Synechocystis sp. E35 ile Biyosorpsiyonu/Biyobirikimi", KSU Journal of Engineering Sciences, Vol. 14, No. 1, pp. 26-30, 21.04.2011
 1. Sevgi DEMİREL, Beyza Üstün, Belma Aslım, Zekiye Suludere, "Toxicity and uptake of Iron ions by Synechocystis sp. E35 isolated from Kucukcekmece Lagoon, Istanbul", Journal of Hazardous Materials, Vol. 171, No. 1-3, pp. 710-716, 15.11.2009
 1. Kaan Yetilmezsoy, Sevgi DEMİREL, Vanderbei R.J., "Response surface modeling of Pb(II) removal from aqueous solution by Pistacia vera L.: Box–Behnken experimental design", Journal of Hazardous Materials, Vol. 171, No. 1-3, pp. 551-562, 15.11.2009
 1. Kaan Yetilmezsoy, Sevgi DEMİREL, "Artificial neural network (ANN) approach for modeling of Pb(II) adsorption from aqueous solution by Antep pistachio (Pistacia Vera L.) shells", Journal of Hazardous Materials, Vol. 153, No. 3, pp. 1288-1300, 30.05.2008
 1. Ömer Şahin, Sevgi DEMİREL, M. Fatih Dilekoğlu, "Removal of Pb(II) from Aqueous Solution by Antep Pistachio Shells", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 14, No. 11, pp. 986-992, 15.11.2005
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, "Effects of afforestation on soil organic carbon and other soil properties", Catena, Vol. 123, No. 12, pp. 62-69, 01.12.2014
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, " Impacts of recreational human trampling on selected soil and vegetation properties of Aladag Natural Park, Turkey", Catena, Vol. 113, No. 2, pp. 219-225, 01.02.2014
 1. Mehmet ŞENER, Mustafa KORKANÇ, Selma YAŞAR KORKANÇ, Mehmet Furkan Şener, F. Zafer ÖZGÜR, "Toxic gas emissions from the Kayseri peat deposit, Central Anatolia, Turkey. ", Journal of Earth System Science, Vol. 121, No. 5, pp. 1305-1315, 01.10.2012
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, Ahmet Hızal, Necdet Özyuvacı, "Effects of Land Use On Some Hydro-physical Properties of Soils", Fresenious Environmental Bulletin , Vol. 18, No. 9a, pp. 1730-1735, 01.09.2009
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, Necdet ÖZyuvacı, Ahmet Hızal, ". Impacts of Land Use Conversion on Soil Properties and Soil Erodibility", Journal of Environmental Biology, Vol. 29, No. 3, pp. 363-370, 01.05.2008
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, Yusuf Serengil, "Effects of Litter Layer on Some Exchangeable Cations in Belgrad Forest, Turkey", Fresenious Environmental Bulletin , Vol. 17, No. 4, pp. 493-499, 01.04.2008
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, Mustafa KORKANÇ, "Sel ve Taşkınların Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri, ", ZKÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Vol. 8, No. 9, pp. 42-50., 01.01.2006
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, "Sel ve Taşkınlardan Korunmada Erken Uyarı ve Önemi, ", İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Vol. Seri B, 55, No. 1, pp. 123-134, 01.01.2005
 1. Selma YAŞAR KORKANÇ, "Sulak Alanların Havza Sistemi İçindeki Yeri", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Vol. 6, No. 6, pp. 117-126, 01.02.2004
 1. Bilal TUNÇSİPER, Alexandra DRİZO, Eamon TWOHİG, "Constructed wetlands as a potential management practice for cold climate dairy effluent treatment -VT, USA", Catena, Vol. 135, No. 1, pp. 184-192, 31.07.2015
 1. Kemal GÜNEŞ, Bilal TUNÇSİPER, Alexandra DRİZO, Fabio MASİ, Selma Ç.AYAZ, Hüseyin TÜFEKÇİ, "Constructed and riverine wetlands design considerations for domesic and agricultural diffuse pollution treatment-a case study from Turkey", Desalination and Water Treatment, Vol. 51, No. 1, pp. 1-11, 16.06.2015
 1. Kemal GÜNEŞ, Beyhan OKTAR, Selma AYAZ, Asli SUHA GÜNAY, Gürkan ÖZDEN, Kutay DIŞBUDAK, Cem ŞENDURAN, Teoman DİKERLER, Emine METİN, Fabio MASİ, Birol KAYA, Levent TÜRKBEN, Bilal TUNÇSİPER, "Large scale constructed wetland implementation projects in Turkey in Salt Lake Special Enviromental Protection Area", Desalination and Water Treatment, Vol. 51, No. , pp. 4758-4767, 01.06.2013
 1. Bilal TUNÇSİPER, Selma Ç.AYAZ, Lütfi AKÇA, "Colıform bacterıa removal from septıc wastewaterın a pılot-scale combıned constructed wetland system",Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 11, No. 10, pp. 1873-1879, 01.10.2012
 1. Kemal GÜNEŞ, Bilal TUNÇSİPER, Selma Ç.AYAZ, Aleksandra DRİZO, "The ability of free water surface constructed wetland system to treat high strength domestic wastewater: A case study for the Mediterranean", Ecological Engineering, Vol. 44, No. , pp. 278-284, 12.07.2012
 1. Kemal GÜNEŞ, Bilal TUNÇSİPER, Fabio MASİ, Selma Ç.AYAZ, Danuta LESZCZYNSKA, Nur H.FINDIK, H. AHMAD, "Construction and maintenance cost analyzing of constructed wetland systems", Water Practice & Technology, Vol. 6, No. 3, pp. 1-6, 01.10.2011
 1. Bilal TUNÇSİPER, Selma Ç.AYAZ, Kemal GÜNEŞ, Lütfi AKÇA, "A serial-operated constructed wetland system to control water pollution", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No. 9, pp. 1648-1653, 11.09.2009
 1. Bilal TUNÇSİPER, "Nitrogen removal in a combined vertical and horizontal subsurface-flow constructed wetland system", Desalination, Vol. 247, No. 1-3, pp. 466-475, 10.06.2009
 1. Kemal GÜNEŞ, Bilal TUNÇSİPER, "A serially connected sand filtration and constructed wetland system for small community wastewater treatment", Ecological Engineering, Vol. 35, No. 8, pp. 1208-1215, 10.06.2009
 1. Bilal TUNÇSİPER, Selma Ç.AYAZ, Lütfi AKÇA, Kemal GÜNEŞ, "Performance of a pilot-scale, three-stage constructed wetland system for domestic wastewater treatment", Environmental Technology, Vol. 30, No. 11, pp. 1187-1194, 08.05.2009
 1. Bilal TUNÇSİPER, "An experimental three-stage hybrid constructed wetland system for removal of organics and nutrient from domestic wastewater", Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 35, No. 8, pp. 59-65, 05.03.2009
 1. Bilal TUNÇSİPER, "Removal of nutrient and bacteria in pilot scale constructed wetlands", J. Envirion Sci Health, Part A, Vol. 42, No. 8, pp. 1117-1124, 12.04.2007
 1. Selma Ç.AYAZ, Bilal TUNÇSİPER, Lütfi AKÇA, "Cycled wetland reflooding for enhanced removal efficiency", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 15, No. 11, pp. 1427-1433, 14.04.2006
 1. Bilal TUNÇSİPER, Selma Ç.AYAZ, Lütfi AKÇA, "Modeling and evaluation of nitrogen removal performance in subsurface flow and free water surface constructed wetlands", Water Science and Technology, Vol. 53, No. 12, pp. 111-120, 13.04.2006
 1. Bilal TUNÇSİPER, Lütfi AKÇA, "Pilot Ölçekli bir Yapay Sulakalan Sisteminin Arıtma Performansının İncelenmesi", İTÜ Dergisi, Vol. 5, No. 3, pp. 13-22, 01.03.2006
 1. Bilal TUNÇSİPER, Selma Ç.AYAZ, Ahmet SAMSUNLU, Lütfi AKÇA, "Nitrogen management in reservoir catchments through constructed wetland systems", Water Science and Technology, Vol. 51, No. 11, pp. 175-181, 10.03.2005
 1. Ergün PEHLİVAN, S. ÜNAL, Bilal TUNÇSİPER, "Plastik Ambalaj Malzemelerin Hayatımızdaki Yeri ve Bunların Geri Kazanılması ve Azaltılmasında Çağdaş Yaklaşımlar", Plastik Araştırma-Geliştirme ve İnceleme Dergisi, Vol. 77, No. , pp. 174-188, 01.10.2004
 1. Lütfi AKÇA, Selma Ç.AYAZ, Bilal TUNÇSİPER, A.YİNANÇ, Hürrem BAYHAN, M.CEYHAN, "Scientific Basis of Nonpoint Source Pollution Control ın Reservoir Catchments By Constructed Wetland Systems", Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 3, No. , pp. 25-34, 01.09.2003
 1. Selma Ç.AYAZ, Lütfi AKÇA, Bilal TUNÇSİPER, Ömer SAYGIN, "Evsel atıksuların arıtımı için iki kademeli bir yapay sulakalan sistemi", Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, Vol. 13, No. 3, pp. 18-22, 01.03.2003
 1. Bilal TUNÇSİPER, Orhan CERİT, Ergun KARACAN, "Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Katı Atıkları İçin Alternetif Bir Deponi Sahasının Zemin Özelliklerinin İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Vol. 14, No. 2, pp. 1-10, 01.01.1999
 1. Ece Ümmü DEVECİ, Nadir DİZGE, H.Cengiz YATMAZ, Yasin AYTEPE, "Integrated process of fungal membrane bioreactor and photocatalytic membrane reactor for the treatment of industrial textile wastewater", Biochemical Engineering Journal, Vol. 105, No. --, pp. 420-427, 27.10.2015
 1. Ece Ümmü DEVECİ, Özer ÇINAR, "Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Fungal Defenolizasyonun Önemi", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi , Vol. 4, No. 2, pp. 107-111, 20.08.2011
 1. Ece Ümmü DEVECİ, Mustafa ÖZYURT, "Portakal Hidrolizatı ve Melas İçerikli Besiyeri Ortamında Sitrik Asit Üretimine Başlangıç Toplam Şeker Derişiminin Etkisi",Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi , Vol. 4, No. 2, pp. 43-47, 23.07.2011
 1. Mutlu YALVAÇ, Ece Ümmü DEVECİ, "Mezitli Deresi’nin Yağışlı-Yağışsız Dönemlerde Su Kalitesindeki Değişiminin Araştırılması", Türk Sucul Yaşam Dergisi, Vol. 3-5, No. 5-8, pp. 584-595, 02.05.2007
 1. Ece Ümmü DEVECİ, Mustafa ÖZYURT, "Evaluation of Lemon And Grapefruit Pulps For Single Cell Protein Production Using Aspergillus niger And Penicillium roqueorti", Advances in Food Science, Vol. 27, No. 2, pp. 77-84, 13.01.2005
 1. Ece Ümmü DEVECİ, Mustafa ÖZYURT, "Evaluation Of Citrus Wastes For production Of Single Cell Protein", Advances in Food Science, Vol. 26, No. 3, pp. 130-134, 01.09.2004
 1. Mustafa ÖZYURT, Ece Ümmü DEVECİ, "Conversion of Agricultural And Industrial Wastes For Single-Cell Protein Production And Pollution Potential Reduction: A Review", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19, No. 8, pp. 693-699, 13.08.2004
 1. Çağdaş Gönen, "Continuous Production of 1,3-Propanediol Using Waste Glycerol with Clostridium beijerinckii NRRL B-593 Immobilized on Glass Beads and Glass Raschig Rings", Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Vol. 27, No. 2, pp. 227-234, 04.02.2013
 1. Çağdaş Gönen, Mine GÜNGÖRMÜŞLER, Nuri AZBAR, "Comparative Evaluation Of Pumice Stone As An Alternative Immobilization Material For The 1,3 Propanediol Production From Waste Glycerol By Immobilized KlebsiellaPneumoniae", Applied Biochemistry and Biotechnology journal, Vol. 168, No. 8, pp. 2136-2147, 01.10.2012
 1. Mine GÜNGÖRMÜŞLER, Çağdaş Gönen, Nuri AZBAR, "Use of ceramic-based cell immobilization to produce 1,3-propanediol from biodiesel-derived waste glycerol with Klebsiella pneumoniae", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY , Vol. 111, No. 5, pp. 1138-1147, 01.11.2011
 1. Mine GÜNGÖRMÜŞLER, Çağdaş Gönen, Nuri AZBAR, "1,3-Propanediol Production Potential by a Locally Isolated Strain of Klebsiella Pneumoniae in Comparison to Clostridium Beijerinckii NRRL B593 from Waste Glycerol", JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, Vol. 19, No. 3, pp. 812-817, 03.10.2011
 1. Mine GÜNGÖRMÜŞLER, Çağdaş Gönen, Nuri AZBAR, "Continuous production of 1,3-propanediol using raw glycerol with immobilized Clostridium beijerinckii NRRL B-593 in comparison to suspended culture", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING , Vol. 34, No. 6, pp. 727-733, 01.08.2011
 1. Mine GÜNGÖRMÜŞLER, Çağdaş Gönen, Nuri AZBAR, "1,3-Propanediol production potential of Clostridium saccharobutylicum NRRL B-643", NEW BIOTECHNOLOGY, Vol. 27, No. 6, pp. 782-788, 01.12.2010
 1. Mine GÜNGÖRMÜŞLER, Çağdaş Gönen, Nuri AZBAR, "Comparative evaluation of Clostridium beijerinckii (NRRL B-593) and Klebsiella pneumoniae for 1,3 propanediol production", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY , Vol. 150, No. 1, pp. 210-211, 01.11.2010
 1. Nuri AZBAR, Mine GÜNGÖRMÜŞLER, Çağdaş Gönen, "Effect of feed concentration on microbial 1,3 propanediol production via Klebsiella pneumoniae", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, Vol. 150, No. 1, pp. 36-37, 01.11.2010
 1. Yazarların sıralaması yanlış. "Comparative Evaluation of Bio-Hydrogen Production From Cheese Whey Wastewater Under Thermophilic and Mesophilic Anaerobic Conditions", International of Green Energy, Vol. 6, No. 2, pp. 192-200, 01.06.2009
 1. Meltem Sarıoğlu Cebeci, Öznur Begüm GÖKÇEK, "Anaerobic Treatability and Biogas Production Potential of Automotive Industry Wastewaters", The International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), pp. 150, Sarajevo, Bosnia, 09.09.2015
 1. Öznur Begüm GÖKÇEK, Meltem Sarıoğlu Cebeci, "Treatment of upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor of an automotive industry wastewater using co-substrate", Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, pp. 164, Mykonos Island, Greece., 14.06.2015
 1. Meltem Sarıoğlu Cebeci, Öznur Begüm GÖKÇEK, "Treatment of anaerobic batch reactor of an automotive industry wastewater: Influence of substrate-inoculum ratio and wastewater co-substrate ratio", International Conference on Civil and Environmental Engineering, pp. 123, Nevşehir, 20.05.2015
 1. Fehiman ÇİNER, Sena ŞAHİN, Öznur Begüm GÖKÇEK, "Use of grape molasses soil for wastewater treatment", 6 th Mineral Sciences in the Carpathians Conference, pp. 4, Vesprem, 17.05.2015
 1. Meltem Sarıoglu, Öznur Begüm GÖKÇEK, "Optimization of Process Parameters for Zinc Removal by Anaerobic Sludge Using Response Surface Modeling: Box-Behnken Design", International Conference on Recycling and Reuse, pp. 5, İstanbul, 04.05.2014
 1. Öznur Begüm GÖKÇEK, Fehiman ÇİNER, "Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Sulama Amaçlı Yeniden Kullanımının Değerlendirilmesi", İç Anadolu Bölgesi 1. tarım ve Gıda Kongresi, pp. 411, Niğde, 03.10.2013
 1. Niğmet Uzal, Öznur Begüm GÖKÇEK, Murat GÖKÇEK, "Design of A Small-Scale Reverse Osmosis Desalination Plant Powered by Wind Energy", International Conference on Sustainable Energy Technologies, pp. 188, Vancouver, Canada, 02.09.2012
 1. Öznur Begüm GÖKÇEK, Niğmet Uzal, "Misel Komplekslemeli Ultrafiltrasyon (MEUF) Prosesi İle Arsenik Giderimi", II. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, pp. 129-130, İstanbul, 02.12.2011
 1. Meltem Sarıoglu, Öznur Begüm GÖKÇEK, "Optımızatıon of Process Parameters For Reactıve Dye Removal By Bıosolıd Usıng Response Surface Modelıng: Box-Behnken Desıgn", 15 th European Biosolids & Organic Resources Conference & Exhibition, pp. 40, Leeds, 15.11.2010
 1. Burhanettin Gürbüz, Öznur Begüm GÖKÇEK, Şükrü Aslan, "Atıksulardan Kısmi Nitrifikasyonla Azot Giderimi", Çevre Sorunları Sempozyumu, pp. 84, Kocaeli, 14.05.2008

 

Son Güncelleme Tarihi:16.02.2016