Koordinatörlükler

Çift Ana Dal Koordinatörü 
Yan Dal KoordinatörüErasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Cem BALTACIOĞLUDr. Öğr. Üyesi Cem BALTACIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZBEY 
cembaltacioglu@ohu.edu.tr
cembaltacioglu@ohu.edu.tr
ayse.ozbey@ohu.edu.tr 
0 388 225 4227 0 388 225 42270 388 225 4305  
   
   
Mevlana Koordinatörü Farabi Koordinatörü 
Doç. Dr. Hasan TANGÜLER Doç. Dr. Hakan ERİNÇ 
htanguler@ohu.edu.tr
herinc@ohu.edu.tr
 
 0 388 225 2478  0 388 225 4005 
Son Güncelleme Tarihi:10.02.2020