Eğitim Amaçları
  1. Kaliteli ve güvenli gıda üretebilen,
  2. Gıda mühendisliğinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi birikimine sahip olan,
  3. Teknolojik gelişmeleri takip eden ve yeni bilgiler üretebilen,
  4. Gerekli sistemleri tasarlamak ve işletmek üzere temel mühendislik bilgi ve becerilerine sahip,
  5. Özgüveni yüksek,
  6. Takım çalışmasına uyum sağlayan,
  7. Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı,
  8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan gıda mühendisleri yetiştirmektir.