Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Gerek işletmede, gerekse büroda sekreterin yerini ve önemini anlayabilmeli
2. Bürosu ile diğer servisler arasında iletişim kurabilmeli
3. Öz farkındalığa sahip olmalı
4. Önerilen çözümü savunabilmeli
5. Bir problemin çözümü için alternatif çözüm yolları sunabilmeli

Genel Yetkinlikler

1. Sekreterlik mesleğine ilişkin temel bilgi sahibi olmalı
2. Öğrenim alanına ilişktin temel bilgi sahibi olmalı
3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi olmalı
4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği olmalı
5. Problem çözüm yollarını uygulayabilmeli
6. İşi basitleştirme tekniklerini kullanabilmeli
7. Form kullanma ve gelişterme becerisine sahip olmalı
8. Planlama, örgütleme konularında bilgi sahibi olmalı