GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1. Niğde Üniversitesi tarafından Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim programlarının desteklenmesi
2. Ders programlarının güncel gelişmeler doğrultusunda uygulanması
3. Fiziki şartların uygun olması
4. Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri
5. Ulaşımdaki kolaylıklar
6. İkili öğretim
7. Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı
8. Alanında yetişkin öğretim elemanları ve dışardan istifade ettiğimiz ilgili meslek mensupları bölüm öğrencilerimizin pratik ve teorik bilgiler ile donatılması öğrencileri iş hayatına hazırlamaktadır.

Zayıf Yanlar 

1. Bölümümüze demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin bir şekide tahsis edilememesi
2. Yönetime katılım zayıflığı
3. Öğretim elemanı yetersizliği
4. Laboratuvar cihaz ve malzeme eksikliği
5. Üniversite kaynaklarından meslek yüksekokullarına ayrılan kaynakların yetersizliği
6. Maaş ve ders ücretlerinin düşük olması
7. Uygulama olanağının yetersizliği
8. Sanayi ve ticaret çevreleriyle işbirliğindeki eksiklikler
9. Öğretim elamanlarının yabancı dil yetersizliği
10. Mevcut programları verimliliği için gerekli olan alt yapıdaki yetersizlikler
11. Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi
12. İdari personelin yeterli olmaması
13. Yöredeki kurumsallaşmış işletme sayısının azlığı ve öğrencilere staj imkanının sağlanamaması
14. Staj yapan öğrencileri herhangi bir ücret ödenememesi

Fırsatlar

1. Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetimin tüm gelişme ve fırsatlarda destek vermesi
2. Yüksekokulumuzun üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme imkanlarına sahip olması
3. Yüksekokul ve diğer üniversite öğretim elamanları arasındaki ilişkinin yeterli olması
4. Yüksekokul öğretim elemanlarının tecrübe ve yeteneğinin yeterli olması
5. Çağın ve teknolojinin gelişimine uyum sağlayacak yeni programlar açma girişimleri
6. Üniversitemizin Strateji Planının getireceği ileriye dönük misyon ve vizyonumuz
7. Yerel ve Sivil Toplum Örgütleriyle ortak çalışmak olanakları
8. Yüksekokulumuzun çok sayıda programı kaldırabilecek potansiyele sahip olması

Tehditler

1. Meslek liselerinden sınavsız geçiş sistemi ile gelen öğrencilerde yeterli bilgi birikiminin olmaması
2. Öğrencilerimizin sosyo-ekonomik profillerinin düşük olması
3. Teknolojik gelişmelerin hızlı olması nedeniyle, laboratuvar donanımlarının kaynak yetersizliklerinden dolayı güncelleştirilememesi
4. Kadro ve bütçedeki kısıtlamalar
5. Öğrencilerimizi motive edecek dikey geçiş kontenjanlarının az olması ve kontenjanların artırılmaması
6. Dikey geçiş, KPSS ve benzeri sınavlarda meslek ile ilgili soruların yer almaması
7. İstihdam sorunun mezunlarımızı olumsuz yönde etkilemesi
8. Motivasyonu düşük öğrenci grubu, öğrencilerin geleceği belirsiz görmesi
9. Sekreterlik kavramının olumsuz imajı ve mesleki eğitim almayan kişilerce de yapılabilmesi
10. Ülkemizde profesyonel yönetici azlığı nedeniyle, büro yönetimi ve sekreterlik programı mezunlarına gerekli önemin verilmemesi