Eğitim Amaçları

1. Sekreterliki Bilgilerinin yanısıra; iş ortamında ihtiyaç duyacağı iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları
2. Günün şartlarına uygun kendi işini ve büronun işlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmaları
3. Büro ortamında kullanılacak büro araç ve gereçleri ile ilgili bilgi ve becerilerle donanmış olmaları
4. İş yerinin iş akışını, problemlerin çözüm aşamalarını kavrayabilme bilgi ve becerisine sahip olmaları
5. İş yerinin iş akışını, personel ve işyeri açısından toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları
6. Eğitim öğretim yaptıracağı dönemlerde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneği kazanmış olmaları
7. Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilik ruhları gelişmiş, takım çalışmalarına yatkın yönetici yardımcısı olmaları
8. Çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişilklere sahip olmaları
9. Ben merkecilikten uzak bir merkezli olmaları