Genel Bilgi
Niğde Meslek Yüksekokulu'nun kurulan ilk programlarından birisi olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı; okulun adının Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi ile birlikte Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümüne bağlı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı olarak değiştirilmiştir. Bölümümüzde 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüze her yıl 50 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte staj eğitimini tamamlayan öğrenciler Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Meslek Elemanı unvanını almaktadır.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlar olmaları yanında; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile; -Halkla İlişkiler -Halkla İlişkiler ve Reklamcılık -Halkla İlişkiler ve Tanıtım -İşletme Bilgi Yönetimi -Sağlık Kurumları İşletmeciliği -Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksekokul yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.

Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.
Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022