Hedefleri

1. Atatürkcü ve çağdaş düşünebilen öğrenciler yetiştirmek
2. Öğrencilerimize alanında yeterli teorik bilgi ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak
3. Mezunları tercih edilen bir bölüm olmak
4. Yeterli ve kariyerli öğretim elemanlarına sahip olmak 
5. Ulasal ve Uluslararası etkinliklerde aktif olarak yer almak 
6. Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkıda bulunmak
7. Eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak 
8. Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak 
9. Üniversitenin sektörel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek
10. Bölüm ile ilişkide olan paydaşların memnuniyet derecelerini yükseltmek 
11. Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak 
12. Dersleri içerik ve planlarını güncel tutmak