Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders OGK1001 GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI I 2 1 4
Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet devriyesi, yangın devriyesi, otomasyon odası görevleri.
Zorunlu Ders OGK1003 GÜVENLİK İLETİŞİMİ 2 0 4
İletişim becerileri (genel, konuşma, dinleme, yazma, okuma, vücut dili, gözlem) kayıt ve rapor (sözlü, görsel, elektronik, yazılı, rapor yazma, not defterleri, telefon kullanımı, telsiz kullanımı, standart telsiz konuşmaları), ihtilafların halli, müdahale etme kararı, ne zaman müdahale edileceği, nasıl müdahale edileceği ile ilgili konularını içermektedir.
Zorunlu Ders OGK1005 YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ I 3 1 4
Yakın Savunma ve Sabaki stratejisi ile Enshin karate tekniğinin uygulamaları. Düşme teknikleri ( arkaya düşüş, yana düşüş), atma teknikleri( koldan, kalçadan, belden atış), blok alma tekme ve yumruk atma teknikleri.
Zorunlu Ders OGK1007 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ I 1 1 3
Silahların tanımı, yasalara göre silahın tanımı, tabanca kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, hafif ateşli silahlar alırken uyulacak kurallar, hafif ateşli silah taşımada uyulacak kurallar, hafif ateşli silah bulundurmada uyulacak kurallar, hafif ateşli silahla atışta uyulacak kurallar, hafif ateşli silah bakımında uyulacak kurallar silah temizlik ve bakımı, tabanca nişancılığı ve atış eğitimi, plastik mermilerle atış.
Zorunlu Ders OGK1009 TEMEL HUKUK 3 0 5
Hukukun tanıtımı, kaynaklarının anlatımı, Türk hukuk sisteminin ve dallarının anlatımı, hukuki olayları, ilişkileri, işlemleri tanıtma, kişilik kavramı ve buna bağlı ehliyetleri, hakları, mirası, mülkiyet hakkını, borç kavramını, sözleşme türleri.
Zorunlu Ders OGK1011 GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER 2 0 4
Genel kolluk mimarisi hakkında bilgi sahibi olur. Hiyerarşik sıralamada meydana gelen olayları rapor etmeyi bilir ve genel kollukla koordinasyon ve işbirliği hakkında geliştirilen uygulama ve projeler hakkında bilgi sahibi olur. Genel Kolluğun görev, yetki ve sorumlulukları ile genel kolluk-özel kolluk ilişkileri ve bunun suç önlemedeki yeri ve öneminin kavrar. Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma yükümlülüğünü ve genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumları bilir.
Zorunlu Ders OGK1013 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 3
İş güvenliği ve işçi sağlığının tanımı, işçi ve işveren açısından önemi, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin yönetimi, iş güvenliği ve İş gören sağlığı (koruma) işlevinin insan kaynakları yönetiminin diğer işlevleri ile ilişkisi, iş sağlığının sosyal boyutu, işyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler, işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel ve kimyasal faktörler, sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre sağlık mevzuatı, işyerinde ortak sağlık birimi, gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi, iş ortamında tozlar, gazlar ve etkileri, işyerinde sağlık açısından hijyen ve temizlik, gıda endüstrisinde iş hijyeni, enerji ve ağırlık kontrolü, dengeli beslenme, yaşam boyu spor. Bunun yanı sıra, İş Sağlığı ve Güvenliği konusu kapsamına giren iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu oluşan istenmeyen sonuçlar sadece ekonomik kaygıları oluşturmamakta, bunun yanında sürdürülebilir kalkınma için bir ön koşul oluşturmaktadır.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders OGK1002 GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI II 2 1 4
Arama, yasal statüsü, zor kullanma, tabii afetlerde alınacak tedbirler, önleyici hizmetler not alma ve rapor yazma, giriş kontrol, kapı ve el tipi metal detektörü, kamera sistemleri, monitör kullanımı, X ray cihazları kullanımı, alarm sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, bomba/uyuşturucu koklama detektörü, güncel teknolojik sistemler.
Zorunlu Ders OGK1004 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI 2 0 5
Özel güvenliğin anlamı ve kapsamı, özel güvenliğin amacı, özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, özel güvenlik komisyonu ve görevleri, özel güvenlik komisyonunun görevleri, mülki idare amirlerinin yetkisi, özel güvenlik görevlisi çalışma izni, özel güvenlik eğitimi, eğitim programı, eğitim kurslarına devam zorunluluğu,
Zorunlu Ders OGK1006 YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ II 3 1 4
Yakın Savunma ve Sabaki stratejisi ile Enshin karate tekniğinin uygulamaları. Düşme teknikleri ( arkaya düşüş, yana düşüş), atma teknikleri( koldan, kalçadan, belden atış), blok alma tekme ve yumruk atma teknikleri.
Zorunlu Ders OGK1008 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ II 1 1 3
Silahların tanımı, yasalara göre silahın tanımı, tabanca kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, hafif ateşli silahlar alırken uyulacak kurallar, hafif ateşli silah taşımada uyulacak kurallar, hafif ateşli silah bulundurmada uyulacak kurallar, hafif ateşli silahla atışta uyulacak kurallar, hafif ateşli silah bakımında uyulacak kurallar, silah temizlik ve bakımı, tabanca nişancılığı ve atış eğitimi, plastik mermilerle atış
Zorunlu Ders OGK1010 KALABALIK YÖNETİMİ 2 0 4
Kalabalığın tanımı, oluşumu ve özellikleri. Kalabalığın genel nitelikleri. Kalabalık çeşitleri. Grubun tanımı ve grup olmanın şartları. Topluluk çeşitleri özellikleri ve eylem taktikleri. Topluluğu yönlendirme usulleri. Olayları başlatma usulleri. Kalabalıklarla panik oluşmasının nedenleri. Kişi tipleri. Toplumsal olaylara müdahalede genel ilkeler.
Zorunlu Ders OGK1012 ETKİLİ İLETİŞİM 2 0 3
İletişim kavramı, tanımı, iletişim süreci, iletişim sürecindeki unsurların açıklanması, etkili konuşma teknikleri, örgütsel iletişimin amacı ve örgütsel iletişimin fonksiyonları.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders OGK2001 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ III 1 1 2
Silahlarla ilgili hukuki düzenlemeler, silah ruhsatı çeşitleri, silah taşıma veya silah bulundurma hakkının kaybı, silah satın alma, kayıt ve tescil, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar, silah çeşitleri, ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, kimyasal silahlar, biyolojik silahlar, nükleer silahlar, tabancaların mekanik yapısı ateşli silahların çalışma sistemleri, toplu ve şarjörlü tabancaların karşılaştırılması, tabancaların başlıca parçaları, fişekler ve silahlarda balistik, silah temizlik ve bakımı, gerçek mermilerle atış.
Zorunlu Ders OGK2003 GÜVENLİK PROJELENDİRME I 2 0 2
Güvenlik projelendirmesi öncesi “tehdit değerlendirmesi ve keşif” çalışması, güvenlik projeleri çeşitleri ve öncelikli risk tespiti, (iş merkezleri, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri v.s.), güvenlik projelerinde noktaların belirlenmesi ve gerekli donanım, personel sayılarının belirlenmesi. İstihbarat ve istihbarata karşı koyma konularının incelenmesi, patlayıcı maddeler, şüpheli maddeler ve hareket tarzı, bomba uyarıları, bomba çeşitleri, güvenlik önlemleri, toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme, bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar, kişi- grup tanımları, büyük ve küçük gruplar, örgütlü örgütsüz gruplar, grup davranışları, liderlik, saldırganlık, bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına olan etkileri, toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkileri.
Zorunlu Ders OGK2005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 0 2
Davranış bilimleri ve yönetimi, toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme, bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar.
Seçmeli Ders OGK2009 DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE 3 0 4
Tanım, devletimizin tarihi oluşum ve gelişimi, terörizmin amacı, ideolojiler, örgütlenme, eylem ve şekilleri, suikastlar ve nedenleri, terör eyleminin safhaları, destek unsurları, terörün sınıflandırılması, finans kaynakları, uluslararası terörizm, Türkiye’de terörizm, aktif Türk terör örgütlerinin incelenmesi.
Seçmeli Ders OGK2011 YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ FELAKETLERDE MÜDAHALE TARZI 3 0 4
Yanma ve yanmanın yapısı, yangının seyri, yanıcı maddeler-alevlenme noktası, parlama noktası, yanma oranı, yanma üçgeni, yanma enerjisi ve yanıcı madde sınıflaması, işyerleri, imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri, yapı ve mesafeler, depolama düzeni, yangın söndürme sistemleri, portatif yangın söndürücüler, yasal düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi, yönetici, mühendis, usta ve formen, işçilerin yangına  karşı görev ve sorumlulukları.
Seçmeli Ders OGK2013 CEZA HUKUKU 3 0 4
Genel olarak hukuku aykırılık kavramı, hukuka aykırılığı kaldıran sebeplerin hukuki esası, ceza hukukunda hukuka uygunluk sebepleri, ceza kanununda yer almayan hukuka uygunluk sebepleri: Hakkın icrası; mağdurun rızası, örf ve adet gereği veya kıyas yoluyla yaratılan hukuka uygunluk sebepleri, ceza kanununda yer alan hukuka uygunluk sebepleri: Kanun hükmünü icra; yetkili makamın emrini yerine getirme; meşru müdafaa; zaruret hali; hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması; hukuka uygunluk sebeplerinde hata.
Seçmeli Ders OGK2015 UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ 3 0 4
Uyuşturucu maddenin tanımı, uyuşturucu maddenin özellikleri, uyuşturucu maddenin türleri, kullanma metotları, uyuşturucu madde kullananlarda belirtiler, uyuşturucu madde kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele yöntemleri, uyuşturucu madde aramalarında dikkat edilecek hususlar, uyuşturucu madde taşıma yöntemleri ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili mevzuatlar.
Seçmeli Ders OGK2017 GENEL İŞLETME 3 0 4
İşletmenin tanımı, işletmeciliğin temel kavramları, işletme türleri ve işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin amaçları, işletmeninin işlevleri, işletmenin çevresi ile olan ilişkisi, işletmenin kuruluşu ve kuruluş yerinin seçimi.
Seçmeli Ders OGK2019 İSTATİSTİK 3 0 4
İstatistikle ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi ve istatistikte kullanılan bilgisayar paket programları, istatistikte verilerin toplanması ve düzenlenmesi, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu, grafikler, ortalamalar (aritmetik ortalama, kareli ortalama, harmonik ortalama, geometrik ortalama) mod ve medyan dağılma ölçüleri, standart sapma ve varyans, olasılık hesapları, binom ve normal dağılım.
Seçmeli Ders OGK2021 TEMEL İLK YARDIM 2 1 4
Genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, hasta/yaralı taşıma teknikleri.
Seçmeli Ders OGK2023 KRİMİNOLOJİ 3 0 4
Kriminolojinin konusu, tanımı, önemi, alanı ve tarihsel gelişimi, suç, suçun nedenleri, suçun oluşmasına etki eden durumları ve suçun önlenmesi , Kriminolojik araştırma metodları ve Olay yeri inceleme metodları,
Staj Dersi OGK2025 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
40 iş günü Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma programına uygun hizmet veren iş yerlerinde staj yaparlar.
Zorunlu Ders OGK2027 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 2 1 3
Risk analizi ve güvenlik planlaması, kontrol hizmetleri, devriye hizmetleri, nokta hizmetleri, spor müsabakalarında özel güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesi, olay yerinin önemi, olay yerine ilk giden ekibin görevleri, şüpheli şahıs, paket ve çantalarda alınacak tedbirler, kimlik kontrolü ve yakalama, arama kontrolü, gözaltı, zor kullanma, rapor yazma, tutanak, devriye ve nokta hizmetleri. Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını öğrenebilme.
Seçmeli Ders OGK2029 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Kariyer tanımı, Kariyer Planlama ve Yönetimi. Kariyer Planlama ve Kariyer Gelişim Modelleri. Sektörün ve ilgili iş kollarının tanıtımı; sektör temsilcisi veya iş kolunda başarılı bir profesyonelin katılımı ile mesleki deneyimlerin aktarılması. Özgeçmiş hazırlama ve temel bilgilerin özgeçmişe aktarılması. Özgeçmiş örneklerinin incelenmesi ve mülakat tekniklerinin öğretilmesi. Kariyer yönetiminde işe yerleştirme ve örgütsel kariyer planlamasının birey ve kurum için önemi. Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda etkin bir kariyer planlaması ile "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" konularına bilgi vermek için bu amaç kamsamına girmektedir.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders OGK2002 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ IV 1 1 2
Silahlarla ilgili hukuki düzenlemeler, silah ruhsatı çeşitleri, silah taşıma veya silah bulundurma hakkının kaybı, silah satın alma, kayıt ve tescil, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar, silah çeşitleri, ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, kimyasal silahlar, biyolojik silahlar, nükleer silahlar, tabancaların mekanik yapısı ateşli silahların çalışma sistemleri, toplu ve şarjörlü tabancaların karşılaştırılması, tabancaların başlıca parçaları, fişekler ve silahlarda balistik, silah temizlik ve bakımı, gerçek mermilerle atış
Zorunlu Ders OGK2004 KİŞİ KORUMA 1 1 2
Tanımı ve önemi, koruma hukuku hakkında mevzuat, silah kullanmaya yetki veren mevzuat, Korumanın Temel Prensipleri, Koruma Görevinde Aşamalar, Kişisel Güvenlik Önlemleri, Temel Koruma Prensipleri, Öncü İstihbaratın Tanımı, Öncü İstihbarat Ekiplerinin Oluşumu, Hassas Bölgeler, Suikastların Tanımı, Suikastçıların Çalışma Yöntemleri, Suikastların Metot ve Yöntemleri, Suikastları Önlemek için Yapılacak Çalışmalar, Yaya Koruma Düzenleri, Motorize Koruma Düzenleri.
Zorunlu Ders OGK2006 GÜVENLİK PROJELENDİRME II 1 1 2
Güvenlik projelerinde personel sayısı belirlenmesi esasları, sabit nokta ve devriye bölgelerinin belirlenmesi, elektronik ve fiziki güvenlik tedbirlerinin eş güdümünün sağlanması, güvenlik çemberinde görülebilecek zafiyetler.
Zorunlu Ders OGK2008 SİVİL SAVUNMA,KRİZ YÖNETİMİ VE PLANLAMA 3 0 3
Acil durum nedir, yangın, su basması, sel, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, alarm çalması. Bina yangın ve güvenlik planlarının hazırlanması, kurumsal örgütlenme, yerel ve idari birimlerle ilişkiler, yangın ve tehlike anında acil eylem planları.
Seçmeli Ders OGK2010 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 3 0 4
İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık, haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.), insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi.
Seçmeli Ders OGK2012 İŞ HUKUKU 3 0 4
Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, işsağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir. Toplu İş Hukuku Kısmında İse Toplu iş sözleşmeleri, Sendikalar Kanunu, Grevve Lokavt Kanunu, Emeklilik, Sosyal Güvenlik Konuları incelenmektedir. Bu konular dahilinde çalışma ilişkileri çerçevesinde sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konusunun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve uygulanması noktasında bilgi vererek farkındalık oluşturmak
Seçmeli Ders OGK2014 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 0 4
Yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi, yönetim ile ilgili temel kavram ve tanımlar, Klasik Teori: Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, Yönetim Süreci Yaklaşımı, Bürokrasi Yaklaşımı, Modern Teori: Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı, Çevreyi ve Teknolojiyi Esas Alan Araştırmalar, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (Değişim mühendisliği, öğrenen organizasyon. benchmarking, outsourcing, toplam kalite yönetimi, yalın yönetim, personel güçlendirme, Z teorisi, sanal organizasyon., sıfır hiyerarşi, şebeke org., Yönetim Fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, denetim
Seçmeli Ders OGK2016 GÜVENLİK VE KALİTE 3 0 4
Kalitenin tanımı ve önemi, kalitenin temel ilkeleri, kalite, maliyet ilişkisi, kalitenin rekabete etkileri, kalite karakteristikleri, kalite geliştirme aşamaları ve kalite güvence sistemlerinin önemine yönelik örnek uygulamalar, İSO 9001 (tasarım, geliştirme, üretim, kurulum ve serviste kalite, güvence için kalite sistemler modeli), İSO 14001 (Çevre yönetim sistemi) OHSAS 18001 (İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Yönetim Standartları), sistemlerin ortak yönleri ve entegre edilmesi,  toplam kalite felsefesi yönetim sistemi ve toplam kalite, toplam kaliteyi uygulayan kuruluşların sunuşları, kazançları ve uygulama aşamaları, 13001 Risk Analizi ve Kritik  Kontrol Noktalarının Tayini Yönetim Standardı.
Seçmeli Ders OGK2018 TÜRKİYENİN SOSYAL YAPISI 3 0 4
Türkiye’de toplumsal yapı kavramı, nüfusun niteliği, tarih, coğrafya, dil ve din gibi faktörlerin sosyal yapı üzerindeki rolü, gelenek ve örflerin sosyal yapının oluşmasındaki yeri, ırk özellikleri, kültürel formlar ve tarih içerisinde sosyal yapıdaki değişmeler ve gelişmeler.
Seçmeli Ders OGK2020 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 4
Halkla ilişkilerin tanımı ve önemi, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler çeşitleri, sosyal sorumluluk kavramı İçinde halkla ilişkilerin yeri, halkla ilişkilere yakın kavramlar, toplam kalite yönetimi ve halkla ilişkiler, örgüt kültürü ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve etkin iletişim teknikleri, halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, halkla ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkilerin örgütlenmesi, işyerinde ve çalışanlarda halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler, işletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle, halkla ilişkilerde tanıma yöntemleri, halkla ilişkilerde tanıtmada faydalanılan araç ve yöntemler, sanal ortamda halkla ilişkiler, kriz dönemlerinde halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemler, halkla ilişkilerde imaj, örnek halkla ilişkiler uygulamaları.
Seçmeli Ders OGK2022 RİSK DEĞERLENDİRME VE OLAY YÖNETİMİ 3 0 4
Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin doğuşu ve tarihi gelişimi, temel yönetim fonksiyonları, değişik organizasyonların yapıları, işleyişleri ve ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunları en az zararla kurtulabilmek bakımından riskin önceden belirlenmesi, müdahale planları ve hareket tarzları.
Seçmeli Ders OGK2024 ÖZEL GÜVENLİK VE MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Mesleki etiğin tanımı, önemi, toplumda etik davranışı etkileyen faktörler, kamu ve özel sektörlerde etik kurallar, sosyal sorumluluk, iş yaşamını düzenleyen yasalar, tüketicilerin çalışanların- çevrenin korunması, özel yaşamın ve bağımsızlığın korunması, bilgilendirmede etik kurallar.
Staj Dersi OGK2026 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
40 iş günü Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma programına uygun hizmet veren iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2056 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK 1 1 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4