Genel Bilgi
İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan güvenlik ilk insandan beri önemli bir sorun olarak tanımlanmıştır. Hayati önem arz eden bu sorunun çözüme kavuşturulması için başta kişiler ve kurumlar olmak üzere devlet bazında birtakım önlemler alınmıştır. Özellikle devlet aygıtının güvenlik algısı, dış tehditler olarak şekillenmiş ve bu durum güçlü orduların kurulmasını sağlamıştır. Ancak gelişen ve değişen koşullar güvenlik unsurunun sadece askeri boyutta değil, adli ve idari kolluk kuvvetleri aracılığıyla da tesisinin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Önleyici ve bastırıcı güç olmak üzere ikiye ayrılan adli ve idari kolluk kuvvetleri en genel tanımıyla polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçilerini ifade etse de daha geniş bir alanı kapsayan yapıya sahip olmuştur. Dolayısıyla iç ve dış güvenlik polisten zabıtaya kadar uzanmış bu ise, devletin idari ve mali yapısında adeta bir külfet olarak görülmüştür. Sonuçta ise hem bu külfetten kurtulmak hem de küreselleşen ve özelleşen dünyada değişen kamu hizmeti algısına yetişebilmek amacıyla “özel güvenlik” kavramı toplumsal ve kurumsal anlamda yerleşmeye başlamıştır.

Ülkemizde de bu amaca uygun olarak temelleri 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile atılan özel güvenlik hizmetleri, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile birçok imkâna kavuşmuştur. Özel güvenlik anlayışının değişmesi ve hatta günümüzde kamu kurumlarının korunması hizmetinin de özel güvenlik görevlisi unvanına sahip kişiler tarafından sağlanması sektörde daha kalifiye elemanlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumları da sorumluluk duygusuyla özel güvenlik ve koruma programları açmaya başlamıştır. Giderek yaygınlaşan bu programlar konuya artan taleplerin adeta bir yansıması olmuştur.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de bu talebin karşılanması ve sektörde akademik eğitim almış kişilerin etkinliğinin sağlanabilmesi sorumluluğundan hareketle Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında Özel Güvenlik ve Koruma Programı açmıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır. 
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024