Hedefleri
Atatürkçü ve çağdaş düşünebilen öğrenciler yetiştirmek
Öğrencilerimize alanında yeterli teorik bilgi ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak
Mezunları tercih edilen bir bölüm olmak
Program ile ilişkide olan kişi ve kurumların memnuniyet derecesini yükseltmek
Derslerin içerik ve planlarını ulusal gelişmeler ışığında güncel tutmak
Ulusal ve uluslararası etkinliklerde aktif olarak yer almak
Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024