Eğitim Amaçları
Güçlü bir akademik kadroya sahip olmak
Sektörde tercih edilen ve rekabet üstünlüğü olan mezunlar yetiştirmek
Kurumsal ve yerel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek
Daha kaliteli eğitim verebilecek şekilde uygulama alanları oluşturmak ve var olanları geliştirmek
Öğrencilere daha iyi staj yerleri sağlamak
Alana ilişkin konularda ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak
Bilimsel çalışmalar yapmak
Bölüm içerisinde kurumsal kültürü geliştirmek.
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024