GZFT Analizi
Güçlü Yanlar

1. Dinamik, istekli ve genç bir kadroya sahip olunması

2.Akademisyen-öğrenci diyaloğunun güçlü olması

3. Konu itibariyle popüler olması

4.Bölüm ve mezunlar arasında güçlü ve etkin iletişimin olması

5.Sektörde kurumsal ve köklü bir geleneğe sahip işletmelerde staj imkanının sağlanması

6.Bölüm ile sektördeki işletmeler arasında sürekliliğin ve güçlü işbirliğinin olması

7. Güvenlik kavramının revaçta olması ve giderek özelleştirilmesinin yaygınlaştırılmasından dolayı istihdam olanaklarının gelişmiş olması

8.Bölümün şehir merkezinde olması

9. Lisans tamamlama imkanının bulunmasıZayıf Yanlar

1. Tanıtma eksikliği

2.Şehir ve üniversite işbirliğinin güçlü olmaması

3.Yabancı dil bilgisine sahip personel sayısın azlığı

4.Mesleki alanda uygulama yapma imkanlarının kısıtlı olması ve poligon eksikliği

5. Bölüm kitaplığının olmamasıFırsatlar

1. Sosyal açıdan diğer bölümlerle iyi iletişim kurabilme

2. Üniversitenin gelişme ve büyüme imkânının varlığı

3. Bölgede programa sahip üniversite sayısının azlığı ve eğitimin yüksek kalitede olmasından dolayı cazibe merkezi haline dönüşme yetkinliğiTehditler

1. Dikey geçiş, KPSS ve benzeri sınavlarda meslek ile ilgili soruların yer almaması

2. Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin giderek düşmesi

3. Staj denetiminde yaşanan problemler
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024