Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Kişi hak ve hürriyetlerine saygı duymalı
2. İnsanlarla etkin iletişim kurabilecek özgüvene sahip olmalı
3. Sahip olduğu sorumluluğun ve görevin bilincinde olmalı
4 Özel Güvenlik ve Koruma Mevzuatının öngördüğü ilke ve yetkilere hâkim olmalı
5. Mevzuata ilişkin uygulamaları yapabilmeli
6. İnsan kaynaklarını yönetebilmeli ve yönlendirebilmeli
7. Mevzuatın verdiği yetkilerin yanı sıra yetkilerinin sınırını da kavrayabilmeli
8. Güvenlik sistemleri ve projelendirmeye dair öneriler sunabilmeli
9. Suçun önlenmesi ve bastırılmasında vazifesinin gerektirdiği müdahalede bulunabilmeli

Genel Yetkinlikler

1. Halkla ilişki kurabilmek ve iletişim becerisine sahip olmak
2. Yeterli düzeyde mesleki temel bilgiye ve donanıma sahip olmak
3. Teorik bilgiyi pratik bilgiye dönüştürebilme yeteneğinde olmak
4. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirmek
5. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirmek
6. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirmek
7. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirmek
8. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olmak
9. Girişimcilik becerisine sahip olmak
10. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olmak.
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024