Not Değerlendirme
Başarı Notu
- Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir.
Sınavlardan alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek başarı notu elde edilir. Ara sınav puanının %40'ı ile genel sınav puanının (en az 50 olmak kaydıyla) %60'ının toplamları başarı notunu olşturur.

- Ders başarı puanları, başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir.

Başarı Puanları Başarı Notları (harf ile) Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
00-49 FF 0,00

Başarı Notlarından;
a) S: Kredisiz derslerde başarılı,
b) U: Kredisiz derslerde başarısız,
c) P: Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,
d) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,
e) NI: Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,
f) NA: Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız olarak tanımlanır.


Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, S ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarımış sayılır. Bir veya birkaç dersten DC veya DD notu alan öğrenci, dersin alındığı yarıyılda ders kayıt formunda yazarak kayıt yaptırdığı tüm derslerin akademik ortalaması 2,00 ve üzerinde ise dersi/dersleri başarmış sayılır.

Bir dersten başarılı olamayan öğrenci o dersi ders kaydı esnasında öncelikle almak zorundadır.

Akademik Ortalama
Öğrencilerin başarı durumu: yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.

Yarıyıl akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı puanları toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı akademik ortalamasına dahil edilir.

Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün derslerden aldığı başarı notları esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

Akademik ortalama hesaplanırken virgülden sonra iki basamak alınır. Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayı 5 veya daha büyük olduğunda ikinci basamaktaki sayı bir arttırılır.
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024