Program Çıktıları
1. Özel Güvenlik konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmesi beklenmektedir.

2. Özel Güvenlik alanında edinelinen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanması beklenmektedir

3. Özel Güvenlik alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmesi beklenmektedir.

4. Özel Güvenlik alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilmesi beklenmektedir.

5. Özel Güvenlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmesi beklenmektedir.

6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilmesi beklenmektedir.

7. Özel Güvenlik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmesi beklenmektedir.

8. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe yönlendirebilme ve Özel Güvenliğin dinamik yapısı gereği yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olması beklenmektedir.

9. Özel Güvenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilmesi beklenmektedir.

10. Özel Güvenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilmesi beklenmektedir.

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmesi beklenmektedir.

12. Özel Güvenlik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmesi beklenmektedir..

13. Özel Güvenlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olması beklenmektedir. 


Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024