Hedefleri

Hedefler:

1. Kaynak ve hedef kültürlerde norm ve kısıtlamaların karşılaştırılmasıyla erek dilde çeviri metni oluşturularak öğrencilerin metin yaratma becerilerini geliştirmelerine rehberlik etmek,

2. Sözlü çeviride kullanılabilecek strateji ve taktiklerin kavranmasını sağlamak,

3. Öğrencilere çevirinin kuramsal yönleri hakkında bilgi edinmeleri için yardımcı olmak,

4. Çeviride başvurulan sorun çözme yöntemlerinin kazanılması için yol göstermek, araştırmayı, bağımsız öğrenmeyi ve yaratıcılığı teşvik etmek,

5. Öğrencilerin kendine güvenen ve yetkin profesyoneller olarak gelişimlerini desteklemek.
Son Güncelleme Tarihi:25.10.2023