Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler:

1. Yazılı ve sözlü çeviri teknikleri, çeviri biliminin esasları, dilbilim, söylem çözümlemesi, sosyal bilimler, iş İngilizcesi, hukuk İngilizcesi, medya dili gibi alanlarda çevirmenlikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgiler edinmek,

2. İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirmenlikle ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanabilmek,

3. Çevirmenlikle ilgili bilgilere ulaşma, gerekli bilgiyi seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenmek ve öğrendiklerini meslek hayatında uygulamak,

4. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri ve ofis yazılımlarını kullanabilmek, çevirmenlik alanında çalışmasını kolaylaştıracak teknolojik gelişmeleri yönetmek ve söz konusu teknolojileri kullanabilme bilgisini geliştirmek,

5. İş hayatında İngilizceyi etkin biçimde sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek,

6. Bireysel ve Kurumsal iletişim süreçlerinde Türkçeyi ve İngilizceyi etkin kullanabilmek, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini düzeltmek,

7. Çevirmenlikle ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranmak,

8. Hukuk, edebiyat, basın yayın, işletme gibi dallar hakkındaki metinleri değerlendirerek dalın özelliklerine uygun biçimde çevirebilmek,

9. Ülke içerisindeki ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek söz konusu alanlardaki gelişmeleri çevirmenlik mesleği ile ilişkilendirerek değerlendirmek ve Türkiye’deki çeviri alanının gidişatını takip ederek gelişmelerle ilgili yorumlarda bulunmak ve öneriler sunmak becerisini gerçekleştirmek.

10. İş yaşamı dinamikleri çerçevesinde hızlı ve doğru kararlar verebilmek, düşüncelerini ifade edebilmek, sorun çözmek, topluluk önünde sunum yapabilmek ve gerektiğinde girişimcilik becerileri ortaya koymak.
Son Güncelleme Tarihi:25.10.2023