GZFT Analizi

GZFT Analizi:

Güçlü Yanlar
 1. Öğrencilerin ileri düzey İngilizce hakimiyeti ve çevirmen yetkinliği ile mezun olması,
 2. Lisans tamamlama imkanının geniş olması,
 3. Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması,
 4. Öğretim elemanlarının akademik çalışma alanlarının çeşitliliği,
 5. Eğitim-öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması,
 6. Akademisyen-öğrenci diyaloğunun güçlü olması,
 7. Takım çalışmalarının yapılabiliyor olması
Zayıf Yanlar
 1. Sosyal imkanların yetersizliği,
 2. Yakın çevrede staj imkanlarının kısıtlı olması,
 3. Mezunlarla olan iletişimin istenilen düzeyde olmaması.
 4. Yeterli teknolojik donanıma sahip sınıfların bulunmaması
 5. Dil laboratuvarının bulunmaması
Fırsatlar
 1. Bölüm içerisinde çatışmanın olmaması,
 2. Diğer bölümler ile iyi ilişkiler ve saygınlık,
 3. Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği,
 4. Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması.
 Tehditler
 1. Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin giderek düşmesi,
 2. Teknolojik araç gereç eksikliği.
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023