Formlar

Diploma Talep Dilekçesi (vekâleten)
Ders Muafiyet Dilekçesi
Ekle-Sil Dilekçesi
Genel Amaçlı Dilekçe

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Maddi Hata Dilekçesi

Mazeret Sınav Dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi         

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Başarı Puanına Göre)

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Ek Madde-1)

Yaz Okulu Ders Alma Dilekçesi (diğer üniversitelerden)                                                                                  

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023