Formlar

Diploma Talep Dilekçesi (vekâleten)

Genel Amaçlı Dilekçe

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Maddi Hata Dilekçesi

Mazeret Sınav Dilekçesi                                                                                                                         

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi         

Yaz Okulu Ders Alma Dilekçesi (diğer üniversitelerden)           

Ders Muafiyet Dilekçesi

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Ekle-Sil Dilekçesi


                                                                      

Son Güncelleme Tarihi:11.06.2024