Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders RTP1003 ÇEKİM TEKNİKLERİ 2 1 5
Kameralar, Kameranın temel parçaları, Kameranın eklenebilir parçaları ve aksesuarları, Kamera taşıma sistemleri ve ekipmanları,Kullanılacak araç gerecin bakım ve hazırlığı, Temel görüntü kontrol ve ayarları, Kamera ses ayarları
Zorunlu Ders RTP1007 HABERCİLİK 3 1 5
Gündem belirleme, gündem belirlemede yöntemler Ve Basın Kuruluşlarında Gündem Organizasyonu, Gündem Takibi Yapmak, Olaylara Haber Niteliği Kazandıran Unsurlar, haber kavramı ve haberin nitelikleri, haber çeşitleri, haber kaynaklarının tespiti ve kullanılması, Haberin Doğruluğunu Sağlama, Haber Yazımında Bilgi Ve Belgelere Erişim, Haber Dilinin Temel Özellikleri, haber yazımında teknik ve yöntemler, Haber Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar, 5N 1K Kuralına Göre Haber Yazma, Ters Piramit Tekniğiyle Haber Yazma, Düz Piramit Tekniğiyle Haber Yazma, Kare Dörtgen Tekniğiyle Haber Yazma.
Zorunlu Ders RTP1009 TEMEL İLETİŞİM 3 0 4
İletişimin Tarifi ve Türleri, Temel iletişim kavramları, Toplum ve birey yönünden iletişimin önemi, İletişim türleri ve kıyaslamaları, Sözlü İletişim, Sözlü iletişim ilkeleri, Sözlü iletişim teknikleri ve uygulanmaları, Sözlü iletişimin günlük hayattaki etkileri, Yazılı İletişim, Yazı türleri, Kurum içi yazı türleri, Genel amaçlı iş mektupları, Form ve anket gibi özel amaçlı yazılar, Meslek Hayatında İletişim, İletişim tekniklerini meslek gruplarına uygulayabilme, Grafik İletişim, Grafik ve şemaların kullanım amaçları, Teknolojik Araçlar Kullanarak İletişim,Kullanılan araç gereçlerin işlevlerini yorumlama, Teknolojik araçların sağladığı kolaylıklar.
Zorunlu Ders RTP1013 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 2 1 6
Görsel iletişimin temel unsurlarından olan fotoğrafın ve dolayısıyla görüntünün iletişim öğrencilerine tanıtılması ve öğretilmesi amaçlanmaktadır. Teknik fotoğraf bilgileri (ışık, renk, film, makine v.b) çok yönlü olarak anlatılıp, öğrencilere sanatsal bakış açısı kazandıracak örnekler gösterilerek, fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı fotoğrafçılık türleri uygulamalı olarak aktarılacaktır
Zorunlu Ders RTP1015 KURGU I 2 1 5
Zorunlu Ders RTP1017 TEMEL IŞIKLANDIRMA 2 1 4
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders RTP1006 AYDINLATMA ESTETİĞİ 3 1 6
Işıklandırma Yöntemleri Yapım Planlaması Aydınlatmayla Dramatik Etki Aydınlatmayla Psikolojik Etki Gölgeli Işıklandırma
Zorunlu Ders RTP1010 SENARYO 2 1 5
Senaryo Kavramı, Senaryonun bölümleri, Senaryo yazarının özellikleri, Senaryonun kullanım alanları, tema ve tema seçimi, Öykü ve öyküleme, Dramatik yapı kurmak, Tip ve karakterler, Senaryoda devinim, Zaman kullanımı, Konuşma örgüsü, Senaryoda diğer sesler, Senaryo taslağı, Geliştirme senaryosu, Ayrımlama senaryosu, Çekim senaryosu
Zorunlu Ders RTP1014 KURGU 2 2 6
Kurgu görüntü üzeri efektleri, görüntü geçiş türleri ve etkileri, görsel etkiyi artırma yöntemleri, kurgu estetiği ilkeleri, canlı yayınlanan programların kurgusu, banttan yayınlanan programların kurgusu, tanıtım kurgusu, haber kurgusunda kullanılan görsel ve işitsel malzemeler, haber kurgusunda yazı, haber kurgusu kurgunun bitirilmesi.
Zorunlu Ders RTP1016 RADYO TV HABERCİLİĞİ 3 1 6
RADYO HABERCİLİĞİNİN GELİŞİMİ,RADYO HABERCİLİĞİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ,RADYO HABERİ TOPLARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR,RADYO HABERİ YAZMA,RADYO HABERİNİ SUNUMA HAZIRLAMA,TELEVİZYON HABERCİLİĞİ,TELEVİZYON HABER ÇEŞİTLERİ,HABERE UYGUN GÖRÜNTÜ TOPLAMA,HABER GÖRÜNTÜ KAYNAKLARI,TELEVİZYON HABERİNİN YAPISI VE YAZIMI,KAM SPK YAZMA,KUŞAK METNİ VE KJ YAZILARI
Zorunlu Ders RTP1018 ÇEKİM TEKNİKLERİ II 2 1 5
Zorunlu Ders RTP1020 KURGU II 2 1 5
Zorunlu Ders RTP1022 FOTOĞRAFÇILIK 2 1 4
Zorunlu Ders RTP1024 SOSYAL MEDYA 3 0 4
Zorunlu Ders RTP1026 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 2 1 5
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RTP2001 RADYO PROGRAMCILIĞI 1 1 2
Radyo yayınlarının unsurları ve özellikleri, radyo dinleyicisinin genel özellikleri, radyo program türleri, radyo programı hazırlama ve format oluşturma, öneri formu hazırlama, program araştırması yapma, metin yazma, seslendirme ve program kurgusu yapma.
Zorunlu Ders RTP2003 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 3 1 3
Program tasarım aşaması, Program araştırması,TV programı ekibi mekan ve donanım hazırlıkları, Materyal toplamak,Program metinleri ve özellikleri, Stüdyo dekoru, Işık sistemi kurulumu,Stüdyo programlarında kamera konumlandırma ve ses sistemi kurulumu,Soğuk ve sıcak provalar,stüdyo program çekimi,Mekan düzenlemesi, Dış mekan kamera konumlandırması,Dış mekan aydınlatması,Dış mekanda ses kaydı dış mekanda program kaydı.
Seçmeli Ders RTP2005 TELEVİZYON DRAMASI 2 1 4
Drama nedir, Dramanın uygulanma alanları, Drama programı fikri, Drama programı ekibi, TV draması teknik hazırlıkları, Drama seti kurulumu, Drama çekimi, Görsel işitsel materyalin kurguya hazırlanması.
Seçmeli Ders RTP2007 MESLEKİ BİLGİSAYAR 1 1 2
Belge hazırlama işlemleri Belge biçimlendirme işlemleri Ekleme ve düzenleme işlemleri Sayfa düzenleme işlemleri Başvuru işlemleri Posta işlemleri Gözden geçirme işlemleri Görünüm işlemleri Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirme ve yazdırma işlemleri Harf Tuşlarını Kullanmak Klavyede noktalama işaretlerinin yerleri ve tuşlanması Sayı tuşlarının yerleri ve tuşlanması Yardımcı tuşların yerleri ve tuşlanması
Seçmeli Ders RTP2009 ÇEKİM TEKNİKLERİ 2 2 4
Belgesel Çekimi Hazırlığı, Belgesel Çekimi,Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi,Spor Çekimi Hazırlığı,Spor Çekimi,Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi,Havadan Çekim Hazırlığı,Havadan Çekim,Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi,Drama Çekimi Hazırlığı,Drama Çekimi, Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi, Reklam, Tanıtım, Klip Çekimi Hazırlığı. Reklam, Tanıtım ve Klip Çekimi, Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi,Su Altı Çekimi Hazırlığı,Su Altı Çekimi, Çekim Sonrası Ekipmanının Toplanıp Düzenlenmesi,Haber Çekimi Öncesi Hazırlıkları,Haber Çekimi Yapılması
Seçmeli Ders RTP2011 İNTERNET HABERCİLİĞİ 2 1 4
İnternet Yayıncılığının Ortaya Çıkışı ve Gelişim süreci, internet haberi yazma teknikleri, haber yayını ve yayında görsel unsurların kullanımı, bağlantılar, çoklu ortam işlemleri
Seçmeli Ders RTP2013 TÜRKİYENİN YAKIN TARİHİ 2 0 2
1923,1938 Atatürk Dönemi,1938,1950 İnonü Dönemi,1950,1960 Demokrat Parti Dönemi,27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi,27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinden 12 Mart 1971 Muhtırasına Kadar Olan Dönem,12 Mart 1971 Muhtırasından 12 Eylül 1980 Derbesi Arası Dönemi, 12 Eylül Darbe Dönemi,Turgut Özal Dönemi,Koalisyon Hükümetleri Dönemi,2003 Sonrası Dönem.
Seçmeli Ders RTP2015 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
Seçmeli Ders RTP2019 GAZETE YAZI TÜRLERİ 2 1 4
Gazete yazı türleri hakkında genel bilgiler vermek, gazete yazı türlerinin genel özelliklerini ele almak, Deneme, Fıkra, Makale, Eleştiri, Gezi Yazısı, Portre Yazısı, Röportaj gibi türleri inceleyip örnekler yazmak.
Seçmeli Ders RTP2021 GRAFİK VE ANİMASYON 2 1 4
Animasyon Temelleri Grafikler Metin İşlemleri Semboller Animasyon Teknikleri Ses ve Video İşlemleri Ekranlar Bileşenler Dinamik Veriler Yazılım Optimizasyonu Animasyon Dosyalarının Yayınlama Ayarları Eylemler Paneli Temel Programlama Yapıları Nesneler Fonksiyonlar Ses ve Video İşlemleri
Seçmeli Ders RTP2023 BELGESEL FİLM 2 1 4
Belgesel film, Belgesel film materyalleri, Belgesel metinleri, Belgesel çekim hazırlığı, Belgesel çekimi, Belgesel kurgusu yapmak.
Seçmeli Ders RTP2025 GÜZEL KONUŞMA VE SUNUCULUK 2 1 4
Diksiyon, fonetik ve Türkçe dilbilgisi kullanılarak sunuculuğun temel prensipleri anlatılacaktır. Öğrenciler farklı metinlerle sunuculuk çalışması yapacaklardır.
Seçmeli Ders RTP2027 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 2 0 2
Bu ders kültürlerin nasıl farklılaştıkları ve farklı kültürlere mensup insanların arasında etkileşim ve anlam aktarımları; yabancının algılanması, açıklanması ve iletişimde kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları içermektedir. Derste kültürlerarası iletişim durumlarının nasıl çözümlenebileceği tartışılmakta, kültürlerarası iletişimin kuramsal dayanakları ve metodolojik yaklaşımı irdelenmektedir.
Seçmeli Ders RTP2029 OYUNCU SEÇİMİ VE YÖNETİMİ 2 1 4
Sinemada oyunculuğun ne olduğunu, tiyatro oyunculuğu ile sinema oyunculuğu arasındaki farklılıkları, mizansenin kodlarını, sinema tarihindeki mizansen biçimlerini ve farklı yönetmenlerin yaklaşımlarını öğretmeyi içeren dersin amacı, öğrencilerin özgün mizansenler tasarlayarak bireysel kısa film uygulamaları için temel oluşturmaktır. Ders kapsamında temel oyunculuk teknikleri, oyuncu yönetimi ve yönlendirilmesinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
Zorunlu Ders RTP2031 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 4
Edinilen bilgi ve yeteneklerin oluşturulacak bir yapım ekibi sayesinde bir dönemi kapsayan bir proje formatında gerçekleştirilmesidir. Edinilen bilgi ve becerinin kullanım şeklini görme, mesleki yeterliliği tespit etme, ekip içi çalışma becerisini tespit etme, radyo ya da televizyon çalışanı olarak üretkenliğin tespit edilcektir.
Seçmeli Ders RTP2033 HALKLA İLİŞKİLER 2 1 4
Derste Halkla İlişkiler ve tanıtım ilkeleri tanıtılacak, bir ürün bir marka ya da kişisel tanıtım için gerekli şartlar, hedef kitleyi etkileme ve ikna etme sanatı ile sosyal sorumluluk kavramları incelenerek kamu ve özel sektörlerde Halkla İlişkilere iyi örnekler sınıfta tartışılacak, halkla ilişkiler kampanyaları incelenecek ve oluşturulmaya çalışılacaktır.
Seçmeli Ders RTP2035 SİNEMA VE TELEVİZYONDA DEKOR 2 1 4
Dekor Tasarımı dersi öncesinde metin ve mekan kavramı ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda mekan olgusunun kavramlar,öykü,şiir,kişisel tarih,mimari ve şehir ile ilgili karşılıkları eskiz ve fotoğraflama yöntemiyle araştırılır.
Seçmeli Ders RTP2037 MEDYA TARİHİ 2 0 2
Ders kapsamında, sözlü kültürle birlikte başlayan iletişimin, yazının bulunmasını izleyen dönemde zaman içinde gelişen teknik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan kitle iletişim araçlarıyla birlikte aldığı boyut incelenmektedir. Dolayısıyla, medya olgusunun ortaya çıkışı ve günümüzde aldığı son hali örneklerle ortaya koyulmaktadır.
Seçmeli Ders RTP2039 STÜDYO TEKNİĞİ 2 1 4
Televizyon stüdyolarına dair bilgilerini ve stüdyoların isleyişine ve yapım sürecine dair yeteneklerini geliştireceklerdir. Öğrenci, stüdyoda gerçekleştirilen programları bu programların yapısını, stüdyo yapımında nasıl bir teknik kullanıldığını anlamak amacıyla belirli bir açıdan inceleyecektir.Öğrenciler kendilerinin ve takımlarının gerçekleştirdiği isleri, yaklaşımlarındaki, teknik ve islerin estetik kalitesindeki başarıları açısından inceleyeceklerdir.
Seçmeli Ders RTP2041 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 2
Yabancı dilde yazılmış mesleğiyle ilgili orta ve ileri seviyedeki örnek akademik metinlerin amaçlar doğrultusunda incelenmesini kapsamaktadır
Seçmeli Ders RTP2043 RADYO VE TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ 2 0 2
Radyolarda ve televizyonlarda farklı dinleyici kesimlerine yönelik farklı programların hangi tekniklerle yapılacağını ele alan bu derste, mevcut programlar eleştirel bir gözle incelenir ve öğrencilere uygulamada değişik programlar yaptırılır.
Seçmeli Ders RTP2045 SİYASET BİLİMİ 2 0 2
Siyaset bilimi dersinin içeriği, devlet, iktidar ve siyasal iktidar kavramları. Siyasal iktidarın sınırlandırılması. Siyasal iktidarın meşruluk sorunu şeklindedir.
Seçmeli Ders RTP2047 SİNEMA 3 0 4
Bu derste sinemanın, 19. yüzyılın sonlarında başlayan ve önce bir eğlence aracı olarak hareketi tespit etme ve giderek görsel bir dil olma serüvenine teknik, estetik ve bilimsel açıdan bakılacaktır. Bu amaçla, sinema sanatının zamanı ve mekânı plastik bir malzeme olarak kullanabilen yapısı, özellikleri, sinema dilinin öğeleri, türleri bu ders kapsamında tek tek ele alınır.
Staj Dersi RTP2049 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 5
....Yapım öncesi aşamaları görmek Senaryo ve TV metni yazmayı öğrenmek Çekim ekibini hazırlamayı öğrenmek Çekim aşamalarında bulunup çekimler yapmayı öğrenmek Çekilen görüntüleri montaj yapmayı öğrenmek Programın yayına hazır hale gelmesini sağlamak ..
Seçmeli Ders RTP2051 MÜZİK 2 0 2
Müziğin Tanımı, toplumsal yaşantıdaki önemi, müziğin oluşumu ve tarihçesi, orkestra çalgıları, Türk ve Batı Müziği türleri ve örnekler.
Seçmeli Ders RTP2055 GÖRÜNTÜ DÜZENLEMESİ 2 1 4
Sinema ve televizyonda da görüntünün hangi kurallara bağlı olarak düzenlendiği, yani kompozisyonun unsurlarının neler olduğu ve nasıl oluşturulduğu anlatılacaktır. Buna bağlı olarak da, sinema tarihinden ve çağdaş örnekler kullanılarak estetik kavrayış ve görüntü düzenlemesi arasındaki ilişki tartışılacaktır.
Seçmeli Ders RTP2057 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
Seçmeli Ders RTP2059 KARİYER PLANLAMA 2 0 2
Zorunlu Ders RTP2067 SENARYO 3 0 3
Zorunlu Ders RTP2069 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 0 2
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2061 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RTP2002 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI 1 1 2
Ürün ve hizmet ön araştırmaları, reklamın tür ve formatına karar verme,reklam fikri, reklam filmi çekim hazırlıkları, reklam çekimi, reklam kurgusu yapmak
Seçmeli Ders RTP2004 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 4
Geleneksel medya türleri Yeni medyayı hazırlayan teknolojik gelişmeler Yeni medya Bilgisayar İnternet Multimedya Yeni TV teknolojileri Uydu Kablosuz İletişim Teknolojileri Kayıt teknolojileri Kitle iletişim araçları ve modernleşme Kültür ve iletişim Bilgi toplumu Türkiye de bilgi toplumu Kitle iletişim teknolojilerinin küreselleşmeye etkileri Küresel enformasyon akışı Küreselleşmenin toplumsal Teknoloji ve demokrasiekonomik ve siyasal sonuçları
Seçmeli Ders RTP2008 UZMAN GAZETECİLİK 2 1 4
Spor Haberciliği, Ekonomi Haberciliği, Finans Haberleri, Haber Röportaj, Magazin Haberciliği, Politika Haberciliği, Diplomasi Muhabirliği, Kültür Sanat Haberciliği, İstihbarat Haberciliği, Araştırmacı Gazetecilik, İnceleme Araştırma Haberciliği
Seçmeli Ders RTP2010 VİDEO ÇEKİM 2 1 4
Aktüel çekimde kamera ayarları, Aktüel çekim, Çekim sonrası ekipmanının toplanıp düzenlenmesi, Stüdyo çekimine hazırlık, Stüdyo çekimi, Stüdyo çekim ekipmanının toplanması sırasında dikkat edilecek noktalar.
Seçmeli Ders RTP2016 SES KAYDI 2 1 4
Ses stüdyoları, Ses stüdyosunda bulunan cihazlar, Ses stüdyosunda ses kaydı, Drama yapımlarında ses kaydı, Müzik eğlence programlarında ses kaydı, Haber ve tartışma programlarında ses kaydı, Aktüel çekimde ses kaydı, Spor karşılaşmalarında ses kaydı.
Seçmeli Ders RTP2020 HABER VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 2 1 4
Kamuoyu araştırması tasarımı yapmak, Araştırma verilerinin analizini yapmak, Kamuoyu kavramı, Veri toplama yöntemleri, Veri toplama teknikleri, Araştırma konusu, Araştırma yöntem ve teknikleri, Araştırma uygulaması, Verilerin analizi, Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
Seçmeli Ders RTP2022 WEB EDİTÖRÜ 2 1 4
WEB Editörü Temel Araçları, Metin İşlemleri, Tablo İşlemleri, Çoklu Ortam İşlemleri, Bağlantılar, Çerçeve İşlemleri, Şablonlar, Kütüphane İşlemleri, Form İşlemleri, Etkileşimli Öğeler, Katman İşlemleri, Erişebilirlik ve Site Yönetimi
Seçmeli Ders RTP2028 BİLGİSAYARDA RESİM İŞLEME 2 1 4
Fotoğrafların Bilgisayara Yüklenmesi ve çözünürlük ayarlarının değiştirilmesi, temel ayarlamaların yapılması, çizim, boyama ve onarım araçlarının kullanımı, filitrelerin kullanımı ile fotoğrafların düzenlenmesi
Seçmeli Ders RTP2030 VİDEO KURGU 2 1 4
Kurgu bilgisayarı Diğer kurgu donanımların kablolar ve konektörler Kurgu ünitesinin testi ve onarımı bakımı ve korunması Fotoğraf dosyaları Ses dosyaları Video dosyaları Video kurguya başlamak Proje penceresi Monitör penceresi Zaman çizgisi penceresi Ek işlev paletleri Kurguyu film haline getirmek Kurguya yazı ve grafik eklemek Ses ve video efektleri Geçiş efektleri Anahtar karelerle çalışmak
Zorunlu Ders RTP2032 KISA FİLM YAPIMI 2 1 3
Kısa Film Yapım dersi kapsamında; kısa Film tanımı, tarihsel süreç ve türleri ile ilgili bilgi verildikten sonra kısa film örnekleri izlenmektedir. Kısa filmde senaryo yazımı, bütçe planlaması, pazarlama ve prodüksiyon nasıl yapılır konularına yer verilir. Ayrıca kısa film festivallerinin de takip edildiği ders kapsamında öğrenciler konulu, belgesel ya da deneysel türde film yapım ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.
Seçmeli Ders RTP2036 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 2 0 2
Bu dersin içeriği, kişisel iletişimden toplumsal iletişime doğru geliştirilen sembolik etkileşim kuramı, modernleşmenin doğurduğu kitle toplumuna ilişkin felsefi, psikolojik, sosyolojik kuramlar, iletişim modelleri, postmodern anlamda popüler kültür ve medya ilişkilerini konu alan paradigmalardan oluşmaktadır.
Zorunlu Ders RTP2038 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 4
Edinilen bilgi ve yeteneklerin oluşturulacak bir yapım ekibi sayesinde bir dönemi kapsayan bir proje formatında gerçekleştirilmesidir. Edinilen bilgi ve becerinin kullanım şeklini görme, mesleki yeterliliği tespit etme, ekip içi çalışma becerisini tespit etme, radyo ya da televizyon çalışanı olarak üretkenliği tespit edilecektir.
Seçmeli Ders RTP2040 SİNEMA VE TELEVİZYONDA MÜZİK 2 1 4
İletişim sürecinde sanatın ve müziğin yeri; önemi; tanımı ve işlevleri; film müziğinin öyküsü: sessiz filmden sesli filme geçiş ve gelişmeler; müziğin senaryoda kullanımı ve işlevleri; çizgi film (animasyon) müziği; sahne sanatlarında müziğin kullanımı; reklam müziklerinin televizyon ve radyoda kullanımı ve işlevlerinin tanımı; müzik yönetmenin televizyon ve radyodaki işlevleri; müziğin kimi yazınsal metinlerle eleştirilmesi ve kullanımı; müziğin slayt, resim ve fotoğrafla eşleştirme uygulamaları; ses efektlerinin tanım ve kullanımı; ses özellikleri ve kullanımı dersin içeriğini oluşturur
Seçmeli Ders RTP2042 KOSTÜM VE MAKYAJ 2 1 4
Film ve televizyon yapımlarında dönemler halinde kullanılan giysiler anlatılacak, makyaj yapımı ve uygulamaları gösterilecektir.
Seçmeli Ders RTP2044 FİLM TÜRLERİ VE KURAMLARI 3 0 4
Film türlerine ilişkin kavramsal çerçeve çizilmekte, tür sinemasının ortaya çıkışı ve gelişimi, farklı türler aracılığıyla ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders RTP2046 RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ 2 0 2
Yayıncılık tarihine bakış, görsel medyanın gelişimi, yayın işletmelerinin genel sorunları, yasal düzenlemelerin oluşturulması, Televizyon sektöründeki kuruluşların incelenmesi, program akışının düzenlenmesi, medya planlamasının yapılması ve izlenme bilgilerinin değerlendirilmesi dersin ana içeriğini oluşturur. Yönetim ve işletme fonksiyonları; televizyon işletmelerinde örgütlenme; televizyon işletmelerinde finansman; yayın pazarlaması, program departmanı, izleyici araştırmaları, rakiplere karşı planlama stratejileri; televizyon yayınlarını düzenleyen yasalar; televizyon yayınlarını düzenleyen yönetmelikler derste anlatılır.
Seçmeli Ders RTP2048 RESİM 2 0 2
Resim nedir ve tarihçesi, resim dilinin temel ögelerinin (kompozisyon, renk, çizgi, leke gibi) kavranması ve boya malzeme ile oluşturulmasına yönelik çalışmaları kapsar. Konuya yönelik örnek sanat eserlerinin incelenmesini hedefler.
Staj Dersi RTP2050 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 5
....Yapım öncesi aşamaları görmek Senaryo ve TV metni yazmayı öğrenmek Çekim ekibini hazırlamayı öğrenmek Çekim aşamalarında bulunup çekimler yapmayı öğrenmek Çekilen görüntüleri montaj yapmayı öğrenmek Programın yayına hazır hale gelmesini sağlamak
Seçmeli Ders RTP2052 SİNEMA VE TELEVİZYONDA YÖNETMENLİK 2 1 4
Film üretim süreci içerisinde yönetmenin pozisyonunu ve görevlerini tartışmak ve öğretmektir. Hangi pozisyonda çalışırlarsa çalışsınlar, üretim sürecinde yönetmen ile ekip çalışanları arasındaki ilişkileri ve her pozisyonun kendinden beklenen işleri kavramaları şarttır. Bu ders, yönetmen başta olmak üzere, üretim sürecindeki uzman işleri ve bu işleri yapanların konumlarını, görev tariflerini aktarmayı amaçlar.
Seçmeli Ders RTP2054 MEDYA VE SOSYAL POLİTİKALAR 2 0 2
Bu derste sosyal politikaların temel ve güncel konuları medya perspektifi ile ele alınarak değerlendirilecektir.
Seçmeli Ders RTP2056 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 4
Elektrik bilgisi, elektrik motorları ve arızaları, elektrik işlerinde isg.
Seçmeli Ders RTP2058 SİNEMA TARİHİ 3 0 4
1895 yılında Sinematografın keşfiyle başlayan ve 7. sanat olan sinemanın, dünya sinema tarihi içinde ele alınarak incelenmesi, çeşitli film türleri üzerinde çalışılarak ve analiz edilerek, sinema akımları; Sessiz Sinema Döneminin Ustaları, Amerikan Sinemasının Yükselişi, Komedi Filmleri, Alman Dışavurumcu Sineması, Sovyet Sineması, Italyan Yenigerçekçi Sineması, Fransız Yeni Dalga Sineması, Özgür Sinema, Bağımsız Amerikan Sinema hareketleri ve 1970'den sonra dünya sineması üzerinde durularak ve örneklerinin izletilerek tartışılmasından oluşur. Türk Sineması’nı, dönemlerin sosyolojik yapısıyla ilintilendirerek ele almak ve dönem filmlerinden yola çıkarak gelişimini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda, on yıllık süreçler içinde hem dönemin toplumsal yapısına bakılarak filmlerdeki temsiliyet biçimi işlenecek, hem de yönetmenlerin bu dönemlerdeki etkilerine yer verilecektir
Seçmeli Ders RTP2060 RADYO VE TELEVİZYONDA PROGRAM ANALİZİ 2 1 4
Radyo ve televizyonda eğitim, kültür, drama, müzik eğlence, haber, spor ve reklam programlarının yapısı anlatılacak ve bu programlarla ilgili analizler yapılacaktır
Seçmeli Ders RTP2062 GÖSTERGEBİLİM 2 0 2
Göstergebilime giriş olarak düzenlenen bu derste; Saussure ve ardıllarının kuramlarından hareketle gösteren/gösterilen ilişkisi, anlatıda langua-parole, kompetenz- performanz yaklaşımları, yapı birimleri, genel ve ritüel ikonlar, göstergelerin denotatif ve konotatif anlamları gibi temel kavramların aktarılmasından sonra dilde, resimlerde ve diğer anlatı ve temsil biçimlerindeki olgular göstergebilimsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Yazınsal ve visuel anlatıların bir metin bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Film ve televizyon gibi görsel yapıtların semantik yaklaşımla yeniden okunması ve anlamın nasıl oluşturulduğunun incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır
Seçmeli Ders RTP2064 MEDYA HUKUKU 2 0 2
Medya hukuku dersi medyayı ilgilendiren en önemli yasal düzenlemeleri ve kuralları inceler. Bu kapsamda; sansür, medya ile devletin arasındaki ilişki, toplum değerlerinin nasıl ve kimler tarafından tanımlandığı, devlet ile iletişimcilerin, sanatçıların ve gazetecilerin ilişkileri, medya hukukunun ticari hakları koruması ve internetteki yasal düzenlemeler gibi medya’nın hem sosyal, hem ticari hem de siyasi değeri saptanır ve tartışılır.
Seçmeli Ders RTP2068 MESLEK ETİĞİ 2 0 2
Seçmeli Ders RTP2070 ÇEVRE KORUMA 2 0 2
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2058 GÜZEL KONUŞMA VE SUNUCULUK 2 1 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4