Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

L.ZOR,(2014),“Kazakistan Sineması'nda Yeni Dalga ve Rashid Nugmanov Filmleri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

L.ZOR, (2014), Kazak Yönetmen Rashid Nugmanov'un Filmleri ve Anlatım Dili. II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

Son Güncelleme Tarihi:14.12.2016