GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

Genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olmak
Huzurlu bir eğitim ortamına sahip olmak
Diyaloga açık, iletişim sorunu olmayan bir akademik kadronun bulunması
Mezunların özellikle özel sektörde iş bulma imkanının fazla olması
Mezun öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri fakülte ve bölüm sayısının fazla olması
Öğretim elemanlarının tamamının lisansüstü eğitim almış ya da devam ettiriyor
Uygulama yapabilme imkanı sağlayan radyo ve televizyon stüdyosu, kurgu laboratuarı, sinema salonu gibi çalışma alanlarının olması
Akademik kadronun özel sektör tecrübesine sahip olması

Zayıf Yanlar

Bölüm sektör işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması
kent içerisinde uygulama yapmaya imkan tanıyacak nitelikte teşebbüslerin olmaması
Teknolojik araç gereç yenileme imkanlarının yetersiz olması
Öğrenci sayısına oranla kullanılan araç gereç ve teçhizatın yeterli olmaması
Çağdaş donanımlı sınıfların yetersiz olması

Fırsatlar

Kurumsal reforma açık ve bu doğrultuda çabaların gösterildiği bir anlayışın hakim olması
Şehrin nüfusunun artmasına paralel olarak artan işyeri sayısının prodüksiyona yönelik yeni iş imkânları doğurması
Şehrin konum itibariyle büyük şehirlere yakın olması
Bölgesel ve yerel yayın yapan radyo ve televizyon işletmelerinin ve bu alanda çalışma yapan prodüksiyon şirketlerinin sayısının artması
Ekonomik gelişmelere bağlı olarak teknik ara eleman ihtiyacının artması

Tehditler

Ortaöğretim kurumları bünyesinde yer alan radyo televizyon bölümlerinin yetersizliği
Mezunların kamuda yeterli istihdam alanının bulunmaması
Mali kaynakların yetersizliği
Teknolojik gelişmelerin hızlı olması nedeniyle laboratuar donanımlarının yenilenmesinde ki güçlükler

 
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015