Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Radyo ve televizyon programını, sinema filmini analiz edip yorumlayabilmeli
Alan ile ilgili diğer bilim dalları ile disiplinlerarası ilişkilendirme yapabilmeli
Mesleği ile ilgili yeni,teknolojik gelişmeleri takip edebilmeli
Öz denetim ve öz farkındalığa sahip olmalı
Önerilen çözümü savunabilmeli
Sorunun çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli

Genel Yetkinlikler

Mesleğe ilişkin temel bilgi
Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
Disiplinler arası takımlar ile çalışma becerisi
Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
Çözüm yollarını uygulama becerisi

Ders İntibakları (İçerik)
Özdeğerlendirme Dosyası (İçerik)

Danışman Öğrenci Oryantasyon Toplantısı

Paydaş Görüşü

Mezun Değerlendirme Görseli      

Akran DeğerlendirmesiSon Güncelleme Tarihi:17.05.2024