Hedefleri
Programın Hedefleri

1-Sektörün ihtiyacı olan kaliteli ara eleman yetiştirmek

2-Teorik ve pratik bilgilerin birleştirilerek bağımsız çalışma yeteneğinin kazandırılması

3-Sözel yeteneği gelişmiş, yaratıcı, sabırlı, dikkatli, işine özen gösteren, zengin bir kültür birikimine sahip, okumayı seven, radyo ve televizyon alanına ilgili, detaylara önem veren kişiler yetiştirmek.

4-İletişim alanında diğer bilim dalları ile işbirliği yaparak disiplinlerarası bir eğitim sunmak ve araştırmalar yapmak

5-Faaliyetleriyle iletişim alanında önemli ödüllere aday gösterilen ve ödüller alan bir kurum olmak

6-Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğine giderek ortak etkinlikler düzenlemek

7-Alanla ilgili konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, öğrenci ve öğretim elemanlarının bunlara katılımını sağlamak

8-İletişim alanında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek
 
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015