GZFT Analizi

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GZFT (SWOT) ANALİZİ

 

GÜÇLÜ YANLAR

 1. Yeniliklere açık olmak; yeniliklere ve kurumsallaşmaya açık bir yönetim yapısı
 2. Nitelikli öğretim üyelerimizin varlığı; kadrosunda deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra genç ve dinamik elemanları da bulundurması
 3. Öğretim üyelerimizin neredeyse tamamının Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip olması
 4. Anabilim dallarının büyük çoğunluğunun mevcut olması
 5. Araştırmalar için alt yapı ve olanakların varlığı
 6.  Araştırma faaliyetleri için projelere maddi desteğin varlığı
 7. Öğretim üyelerinin yayın yapmaya teşvik edilmesi ve yayınların maddi olarak ödüllendirilmesi
 8. Huzurlu ve adil bir çalışma ortamının bulunması
 9. Öğretim üyelerinin tamamına bilgisayar ve internet erişiminin sağlanmış olması
 10. Öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırma yapabileceği kütüphane, sanal kütüphane ve internet olanaklarının olması
 11. Üniversite Kütüphanesinin veri tabanlarına erişim imkânlarının yeterli olması
 12. Öğrenci dersliklerinin fiziksel koşullarının iyi olması ve sınıflarda yeterli teknik donanımın bulunması
 13. Tıbbi beceri eğitimi ve simüle hasta ile eğitim laboratuvarının varlığı
 14. Uygulamaya dayalı eğitim anlayışı; pratik ve beceri eğitimlerinin yapılıyor olması
 15. Katılımcı çalışma ortamı
 16. Öğrenci laboratuvarında her öğrencinin bir mikroskopla çalışabilmesi
 17. Öğrenciler için ayrı, sessiz çalışma salonlarının olması
 18. Öğrenciler için hazırlanmış “Tıp Kütüphanesinin” bulunması
 19. Yöneticilere, Öğretim Üyelerine ve Öğrenci İşlerine kolay ulaşabilme
 20. Öğrenci öğretim üyesi ilişkisinin iyi olması
 21. Kampüs içinde barınma ve alışveriş imkânlarının bulunması
 22. Kentle içe kampüs ve kolay ulaşım olanaklarının olması

 

 

FIRSATLAR

 

 1. Genç bir fakülte olmak
 2. Yurt dışı programları ile akademik personelin yurt dışı deneyim edinebilmesi
 3. Yurtdışı programlar aracılığıyla öğrencilerin yurtdışı deneyim edinebilmesi
 4. Niğde’nin Adana, Kayseri, Nevşehir, Konya, Mersin gibi turistik şehirlere yakın bir coğrafyada bulunması
 5. Halkın kuruma desteğinin ve güveninin artmış olması
 6. Eğitim programlarının sürekli yenilenmesi
 7. Tanı ve tedavi ile ilgili modern eğitim ve araştırma hastanesinin varlığı, Bor’da yer alan donanımlı Fizik Tedavi Hastanesi'nin bulunması
 8. Bilgiye ulaşma kolaylığı
 9. Hayvan Deneyleri Laboratuvarı'nın varlığı
 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın varlığı

 

 

ZAYIF YÖNLER

 

 1. Yeni kurulan bir fakülte olduğu için, akademik ve idari kadronun sayıca yetersiz olması
 2. Öğrencilere rehberlik yapacak psikolojik danışmanların sayısal yetersizliği
 3. Öğrencileri proje üretmeye ve araştırma yapmaya yönlendirmede eksiklikler
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün henüz kurulmamış olması, dolayısıyla lisansüstü programların henüz açılmamış olması
 5. Üniversitemize ait Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bulunmaması
 6. Temel tıp bilimlerinde araştırma görevlisi temininde zorluk olması
 7. Araştırma laboratuvarlarında çalıştırılacak teknisyen-tekniker gibi kalifiye eleman yetersizliği
 8. Fakültenin yeni kurulmakta olan akademik birimlerinde teşkilat yapısının henüz tamamlanmamış olması
 9. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun henüz kurulmamış olması
 10. Kent genelinde sosyal olanakların azlığı

 

 

TEHDİTLER

 1. Toplumda hekime/sağlık çalışanına duyulan saygının azalması
 2. Hekimden beklentilerin çok yükselmesi
 3. Akademik kadroların sayıca yetersizliği
 4. Uzman hekimlerin ekonomik nedenlerle akademik kariyeri tercih etmemesi
 5. Tıp fakültesi sayısının giderek artması
Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020