Dekan Mesajı

DEKAN MESAJI

Tıp fakültelerinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu olmak üzere üç önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonları yerine getirirken fakültemiz vizyonunu “Ürettiği bilim ve teknoloji, sunduğu çağdaş eğitim ve ileri sağlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almak” şeklinde belirlemiştir.

Bu yıl ilk defa tıp eğitimine başlayacak olan fakültemiz, aramıza katılacak olan genç hekim adaylarının çağdaş ve yenilikçi bir tıp eğitimi almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Fakültemiz bu amaç doğrultusunda güncel bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünen, bilgisini yorumlayan, araştırmacı, kendini yenileyebilen, iyi iletişim kurabilen ve insani değerlere sahip hekimler yetiştirmek için çalışacaktır. Tıp fakültemizin müfredatı bu amaçlara uygun olarak oluşturulmuş, tüm öğretim üyelerimize yönelik eğitici eğitimleri başlatılmış ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz beceri odaklı eğitim ve uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Bu kapsamda tıp eğitimi programımızın ilk üç yılında öğrencilerimiz, yoğun teorik temel tıp bilgilerini, yatay ve dikey entegrasyonlar sağlanarak, insan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi faaliyetleri ile ilişkilendirecekler ve sonraki dönemlerde alacakları klinik eğitimin altyapısını oluşturacaklardır. Öğrencilerimiz dördüncü ve beşinci sınıflarda verilecek olan; klinik stajlardaki hasta başı eğitimleri, örnek vaka çözümlemeleri, kılavuzlar eşliğinde tıbbi maket ve modeller üzerinde yapacakları tıbbi beceri eğitimleri sayesinde tıbbi ve sosyal beceriler edinerek klinik uygulama stajları dönemini tamamlayacaklardır. Altıncı sınıfa geldiklerinde öğrencilerimiz, önceki dönemlerde aldıkları eğitimlerle sahip oldukları bilgi ve becerileri, meslek hayatına atılmadan önce bir yıl süre ile hocaları gözetiminde uygulayacaklardır. Altı yıl sürecek olan bu eğitimlerin sonunda da fakültemizin vizyonuna uygun ve yetkin birer hekim olarak mezun olacaklardır. Mezuniyet sonrası mezunlarla yakın temas halinde olmayı sürdürmeyi hedeflemektedir.

Tıp fakültelerinin diğer görevlerinden biri bilimsel araştırma yapmaktır. Bununla birlikte günümüz dünyasında araştırmalar sonucunda faydalı ürünlerin, yöntemlerin geliştirilmesi; bilimsel araştırmaların beklenilen hedefleri haline gelmiştir. Bu kapsamda da fakültemiz mevcut insan gücü ve alt yapı olanaklarını, üniversitemizin vizyonu olan “Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmak” prensibinden hareketle, öncelikle belirlediği tematik alanlarda kullanarak, bilim ve teknolojiye katkı sağlamanın yanı sıra faydalı ürün ve yöntemler geliştirmeyi hedefleri arasına almıştır.

Fakültemiz insan sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunda da paydaşları ile birlikte çalışarak, öncelikle Niğde halkının sağlık hizmeti taleplerini karşılamayı, belirlenen tematik alanlarda ise ülkemiz çapında tercih edilen bir sağlık kurumu olmayı hedeflemiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, ekip ve disiplinler arası çalışma prensiplerini benimsemiş olarak, imkanlarını en iyi ve verimli şekilde kullanarak, ilimizde ve ülkemizde kendi görev alanlarında daha iyiye ve sürekli ileriye gitmeye çalışacaktır. Tüm bunlarla birlikte, düzenlenen çeşitli öğrenci etkinlikleri ile öğrenciler, hoşça vakit geçirecekleri bir kampüs ortamına da sahip olacaklardır.

Tıbbın babası sayılan Hipokratın `` "Önce söz, sonra ilaç, en sonunda bıçak `` sözünü ilke edinerek bilgili, becerili ve de vicdanlı, sorumluluk sahibi hekimler yetiştirmeyi umuyoruz. Bu duygular içinde faaliyetlerine yeni başlayan fakültemiz personeli ve öğrencilerimize başarılar diliyor, fakültemizin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Dekan 

Son Güncelleme Tarihi:24.08.2023