"KADIN GENİTAL KANSERLERİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR" KONFERANSI


DOÇ. DR. BÜLENT ÇAKMAK "KADIN GENİTAL KANSERLERİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR" KONFERANSINI SUNDU.