Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilmeli
Doğum öncesi anneyi ve fetüsü izleyerek gerekli bakımı yapabilmeli
Doğum anında anneyi ve fetüsü izleyerek, normalden sapmaları belirleyebilmeli
Normal doğum eylemini sürece uygun şekilde yaptırabilmeli
Gerekli durumlarda epizyotomi yapabilmeli
Acil durumlarda makat doğum yaptırabilmeli
Anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirleyebilmeli
Gerektiğinde plesantayı elle çıkarıp, uterusta kanama kontrolü yapabilmeli
Yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilmeli
Annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilmeli
Jinekoloji ve obstetri alanlarında patolojik vakaların bakımını yapabilmeli
Aile planlaması uygulamalarına katılabilmeli
Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilmeli
Bireyi bütüncül bir anlayışla ele alıp değerlendirebilmeli

Genel Yetkinlikler
Ebelik alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
Ebelik alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
Ebelik alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
Ebelik alanında ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
Ebelik alanında değişen ve gelişen bilgiyi yaşam boyu öğrenme felsefesi ile takip edebilme
Dil ve teknoloji kullanımı yeterliliği ile ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile işbirliği yapabilme
 
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023