Hedefleri
Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve ailesini yaşadığı toplum içinde bütüncül bir anlayışla ele alabilme
Anne sağlığının önemini kavrayabilme
İntra uterin dönemden başlayarak, anne ve yenidoğanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirebilme
Anne ve ailenin kendi sağlık bakım sorumluluğunu üstlenmesini sağlayabilme
Ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyebilme
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarabilme
Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları ve sağlıktan sapmaları erken tanılayabilme
Sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için bakım, eğitim ve danışmanlık tekniklerini kullanabilme
Ana-çocuk sağlığını yükseltmek amacıyla gerekli olan aile planlaması danışmanlığını yapabilme
Gereken durumlarda sevk zinciri kullanabilme
Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilme
Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
Gereken durumlarda sevk zinciri kullanabilme
 
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023