GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
Genç dinamik akademik personel kadrosunun bulunması
Öğretim Elemanları, idari personel ve öğrenci iletişiminin iyi olması, öğrencinin akademisyenlerle rahat görüşebilmesi
Erasmus ve Farabi değişim programının üniversitemiz bünyesinde varlığı, öğrenci ve akademik personel değişiminin mümkün olması,
Uygulama alanları ile işbirliğinin iyi olması
Bölümün tercih edilir olması
Mezunların rahatlıkla iş bulması
Mesleki bilgi ve becerileri geliştirecek kongre, kurs vb. katılımın desteklenmesi
Üniversitenin internet alt yapısının yeterli olması ve güncel bilgiye ulaşmada kolaylığı sağlaması
Kurumsal kimliğini oluşturmuş olması
Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ile işbirliği yapılması
Saygın ve uyumlu bir çalışma ortamının olması
Yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasitenin olması

Zayıf Yanlar
Bölümde öğretim üyesi bulunmaması
Bölümde öğretim elemanı sayısının az olması
Lisans üstü eğitim programlarının olmaması
Yurtdışına giden öğrenci ve öğretim elemanı sayısının az olması
Merkez yerleşkeden uzakta bulunulması
Uygulama klinik ve sahasının yetersiz olması
Mezunlarla iletişimin istenilen düzeyde olmaması
Öğrencilerin spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri tesislerin olmaması

Fırsatlar
Okul binasının şehir merkezinde bulunması nedeniyle ulaşımının kolaylığı
Avrupa Birliği ülkelerinde çalışacak yedi meslek arasında yer alması
Ülkemizde donanımlı ebelere her zaman ihtiyaç duyulması

Tehditler
Başarı düzeyi düşük öğrencilerin bölümü tercih etmesi
Ebelik alanında yetişmiş öğretim üyesi yokluğu
Bölüme Erasmus ve Farabi değişim programları ile öğrencinin gelmemesi
Uygulama alanlarının dağınıklığı nedeniyle öğrencilerin uygulamaları sırasında sürekli gözlenememesi
Klinik ve saha uygulamalarında uygulama alanlarının sağlık eğitimi veren diğer kurumlarla paylaşılması
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun maddi durumunun zayıf olması
Ebelik ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmamış olması
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023