Komisyonlar
MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU
No Adı Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi İnayet GÜNTÜRK  Başkan
2Doç. Dr. Özlem AŞCI Üye
3 Arş. Gör. Dr. Gökçe ASLAN TEKTEN Üye
4Arş. Gör. Esra ECEMİŞ Üye
BÖLÜM MEZUNİYET KOMİSYONU
No Adı Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi İnayet GÜNTÜRK   Başkan
2 Öğr. Gör. Sibel KARAKOÇ Üye
3 Arş. Gör. Dr. Gökçe ASLAN TEKTEN Üye
4Arş. Gör. Esra ECEMİŞ
Üye
EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

No Adı Soyadı Görevi
1 Doç. Dr. Özlem AŞCI Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi İnayet GÜNTÜRK Üye
3 Arş. Gör. Esra ECEMİŞ Üye
4Arş. Gör. Dr. Gökçe ASLAN TEKTEN 
Üye
BÖLÜM STAJ KOMİSYONU
No Adı Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Sibel KARAKOÇ  Başkan
2 Arş. Gör. Esra ECEMİŞ
Üye
3 Arş. Gör. Dr. Gökçe ASLAN TEKTEN  Üye
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023