Program Çıktıları

PÇ-1   Fizyoterapi alanında, temel düzeyde teorik bilgiye sahiptir.

PÇ-2  Fizyoterapi alanında temel düzeyde araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında bilgiye sahiptir.

PÇ-3   Alan terminolojisini etkin kullanabilir.

PÇ-4  Fizyoterapi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.

PÇ-5  Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.

PÇ-6  Alanı ile ilgili teknolojileri kullanır.

PÇ-7 Fizyoterapi alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak görev alır.

PÇ-8   Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

PÇ-9 Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

PÇ-10 Sağlıklı ve hasta bireyin fizyolojik yapısı, fonksiyonel kapasitesi ve fiziksel aktivite / egzersiz davranışları bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini belirleyebilir.

PÇ-11 İnsan anatomisi ve fizyoterapiye özgü tıbbi terimler ve terminolojiyi kullanabilir.

PÇ-12 Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. İlgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

PÇ-13 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

PÇ-14 Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilir.

PÇ-15 Diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışabilir.

Son Güncelleme Tarihi:21.08.2020