Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
1 . Bir Matematik problemini anlamalı ve yorumlayabilmeli
2 . Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli
3 .Önerilen çözümü savunabilmeli
4 . Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli
5 . Öz farkındalığa sahip olmalı
6 . Öz düzenleme becerisine sahip olmalı
7 . Matematiksel okuryazarlık becerisine üst düzeyde sahip olmalı

Genel Yetkinlikler
1 . Mesleğe ilişkin temel bilgi
2 . Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
3 . Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
4 . Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
5 . Çözüm yollarını uygulama becerisi
Son Güncelleme Tarihi:10.02.2020