Hedefleri


1 . Öğrenciye bilimsel ve analitik düşünme yeteneğinin kazandırılması
2 . Temel Matematiksel yapıların öğretilmesi
3 . Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesini sağlamak
4 . Matematiksel iletişim becerisinin kazandırılması
5 . Akıl yürütme ve tahmin becerilerinin kazandırılması
6 . Matematiksel ve disiplinler arası ilişkilendirme becerisinin kazandırılması
7 . Problem çözme becerisinin kazandırılması
8 . Araştırma ve incelemeye yöneltme
9 . Materyal geliştirme becerisinin kazandırılması 


Son Güncelleme Tarihi:05.12.2016