Komisyonlar

Bilim Web Tasarım Sorumlusu

Prof. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN 

smandacisahin@ohu.edu.tr 

0 388 225 4347 

Topluma Hizmet Uygulamaları Ders Koordinatörü

Prof. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN

smandacisahin@ohu.edu.tr

0 388 225 4347

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN

smandacisahin@ohu.edu.tr

0 388 225 4347

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ

arzu.aydoganyenmez@ohu.edu.tr

0 388 225 4353

Bologna Süreci Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILDIRIM

hulyayildirim@ohu.edu.tr

0 388 225 4352

Muafiyet ve İntibak Komisyonu Sorumlusu

Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR

ilknurozpinar@ohu.edu.tr 

0 388 225 4349

 

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

Stratejik Plan Hazırlama

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

İç Kontrol Eylem Planı

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

Matematik Eğitimi ABD Sınav Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

Öğretmenlik Uygulaması/Okul Deneyimi Ders Koordinatörü

Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR

ilknurozpinar@ohu.edu.tr

0 388 225 4349

Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Komisyonu

 

 

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ

Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR

Doç Dr. Semirhan GÖKÇE

arzu.aydoganyenmez@ohu.edu.tr

ilknurozpinar@ohu.edu.tr

semirhan.gokce@ohu.edu.tr

0 388 225 4353

0 388 225 4349

0 388 225 4402

 

Mezuniyet Komisyonu

Doç Dr. Semirhan GÖKÇE

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILDIRIM

semirhan.gokce@ohu.edu.tr

saydin@ohu.edu.tr

hulyayildirim@ohu.edu.tr

0 388 225 4402

0 388 225 4339

0 388 225 4352

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ

Doç Dr. Semirhan GÖKÇE

 

arzu.aydoganyenmez@ohu.edu.tr

semirhan.gokce@ohu.edu.tr

 

0 388 225 4353

0 388 225 4402


Son Güncelleme Tarihi:17.05.2024