Komisyonlar

Bilim Web Tasarım Sorumlusu

Doç. Dr. Davut KÖĞCE

d_kogce@ohu.edu.tr

0 388 225 4355

Topluma Hizmet Uygulamaları Ders Koordinatörü

Prof. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN

smandacisahin@ohu.edu.tr

0 388 225 4347

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN

smandacisahin@ohu.edu.tr

0 388 225 4347

Erasmus Koordinatörüarzu.aydoganyenmez@ohu.edu.tr

0 388 225 4353

Bologna Süreci Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILDIRIM

hulyaekinci@ohu.edu.tr

0 388 225 4352

Muafiyet ve İntibak Komisyonu Sorumlusu

Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR

hulyaekinci@ohu.edu.tr

0 388 225 4352

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

Stratejik Plan Hazırlama

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

İç Kontrol Eylem Planı

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

Matematik Eğitimi ABD Sınav Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYDIN

 saydin@ohu.edu.tr

0 388 225 4339

Öğretmenlik Uygulaması/Okul Deneyimi Ders Koordinatörü

Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR

ilknurozpinar@ohu.edu.tr

0 388 225 4349

Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN

Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ


smandacisahin@ohu.edu.tr 

arzu.aydoganyenmez@ohu.edu.tr

0 388 225 4347

0 388 225 4353


Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022