Eğitim Amaçları

 1. 2547 sayılı yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda,ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenler yetiştirmek
 2. Ortaokul basamağında (5-8. sınıf) bulunan çocuklara matematiksel düşünebilme, iletişim ve ilişkilendirme, problem çözme, akıl yürütme becerilerini kazandıracak, onlara kavramsal ve işlemsel bilgiyi yaşamlarında nasıl kullanacaklarına ilişkin örnekler sunacak öğretmenleri yetiştirmek
 3. Matematik eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmak
 4. Genel matematik bilgisine sahip, sürekli öğrenen ve öğreten öğretmenler yetiştirmek
 5. Öğretmenlik mesleğini benimsemiş, mesleğini severek yapan, tanımlanmış Matematik öğretmenliği yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirmek
 6. Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine, milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinmiş, ayrıca matematiği seven ve sevdiren öğretmenler yetiştirmek
 7. Bulunduğu çağın değerlerini kavramış, nitelikli, ahlâklı, özverili, idealist öğretmenler yetiştirmek
 8. Alan ve meslek bilgisine ilişkin bilimsel bakış açısı kazandırmak
 9. Öğrenci odaklı yaklaşımların Matematik öğretiminde uygulanmasını sağlamak
 10. İletişim becerileri yüksek düzeyde, sosyal açıdan gelişmiş, yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek
 11. Genel anlamda, Temel matematiksel bilgilerin yanı sıra, çağdaş eğitimcinin meslek yaşamında gerek duyacağı temel bilgi, beceri ve donanımı kazanmış; Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilen, çözümleri diğer disiplinler açısından ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip; Eğitim öğretim yaptıracağı dönemlerde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış; Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, matematiksel düşünme becerileri gelişmiş; Çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişiliklere sahip; Ben merkezcilikten uzak biz merkezli eğitimciler olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Son Güncelleme Tarihi:10.02.2020