Dekan



Prof. Dr. Bekir ÇINAR

Dekan 


ÖZ GEÇMİŞ

2 Ekim 1967’de Konya’nın Beyşehir ilçesi Kurucuova mahallesinde doğdu. İlkokulu, Kurucuova İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Kurucuova Lisesi’nde bitirdi.

1984 yılında yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünü kazandı ve 1988 yılında bitirdi.

1 Şubat 1989’da Konya Cihanbeyli Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atandı. Çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı.

1992 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini kazandı ve 1995 yılında bitirdi. Aynı yıl Niğde Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde Araştırma Görevlisi sınavını kazandı.

1997’de inceleme ve araştırma yapmak amacıyla bir yıl süreyle Fransa’ya görevlendirildi.

1996 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora sınavını kazandı ve 2000 yılında bitirdi.

2001 yılında Niğde Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Yardımcı Doçent, 2010 yılında Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doçent, 2015 yılında aynı bölümde Profesör oldu.

Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu doçent temsilcisi, Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör temsilcisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2017 Yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesine Dekan Vekili 2020’de aynı Fakülteye Dekan olarak atandı. Rektörlüğe bağlı birçok komisyonda,  Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bekir Çınar’ın Yusuf Hâlis Miftâh-ı Lisân, (Manzum Fransızca Sözlük), Ârifzâde Âsım ve Dîvânçesi, Taşlıcalı Yahya Gencîne-i Râz İnceleme Tenkitli Metin, Visâlizâde Ârif ve Dîvânı adlı dört kitabı vardır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayınlanmış 60’dan fazla makalesi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu 20’den fazla yayımlanmış bildirisi vardır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dekan’a yaz (iletişim):

bcinar@ohu.edu.tr

 




Son Güncelleme Tarihi:04.01.2022