Dekan Mesajı

 

Sayın Akademik ve İdari Personelimiz,

Sevgili Öğrenciler, 

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin ve öğrencilerimizin aynı hedefleri ve sorumlulukları paylaştığı bir kurumdur. Fakültemiz, adalet anlayışı içinde bütün personelimizin ve öğrencilerimizin huzurunu, mutluluğunu, mensubiyet duygusunu ve bilimsel üretkenliğini temel ilke kabul etmiştir.

Bilimsel bir anlayışla toplam kalite yönetimini benimsemiş olan Fakültemiz, öğrenciyi, öğrenme sürecinin temeli olarak kabul edip, hayat boyu öğrenme alışkanlığını kazanma ve kazandırmaya gayret etmektedir. 2017 yılı itibariyle 25. yılını kutlayan Fakültemiz, tarihten gelen öğrenme-öğretme deneyimlerini günümüz eğitim anlayışıyla birleştirmiştir.

Eğitim felsefemiz, problem çözme, projeye dayalı öğrenme, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı ile hayat boyu öğrenme yoluyla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin seçkin öğretmenlerini yetiştirmektir.

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemiz yönetimi, akademik ve idari kadrosuyla sizlere en nitelikli hizmet sunmayı amaçlamıştır. Başarının en temel yolunun kendini tanımaktan, kendi görev ve sorumluluklarını yönetmekten, kendi öğrenme metodunu bilmekten geçtiğini unutmayınız. Öğrencisi olmaktan gurur duyacağınızı umduğumuz Fakültemizin temel değerlerine ve ilkelerine uygun hareket etmeniz, başarınızı daha da kolaylaştıracaktır. Fakültemizin fiziki altyapısı, aktif öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Sizlerden beklentimiz, zamanı iyi değerlendirebilen, eğitim teknolojilerini kullanabilen, ekip çalışması yapabilen, aktif öğrenme yöntemlerini uygulayabilen, çevreye duyarlı, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilen, sorundan şikâyet eden değil, sorun çözebilen yarının öğretmen adayları olabilmeniz, bunun için de Fakültemizin bu fiziki altyapısından ve akademik birikiminden en üst düzeyde faydalanmanızdır.

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz,

Fakültemizin benimsediği hedeflere ulaşmak ve Fakültemizi Türkiye’nin en çok tercih edilen öğretmen yetiştiren kurumu hâline getirmek, sizin özverili çalışmalarınızla mümkündür.  Şimdiye kadar gösterdiğiniz gayret ve başarı için teşekkür eder, aynı azim ve kararlılıkla özverili çalışmalarınıza devam etmenizi temenni ederim.  Ayrıca şimdiye kadar Fakültemizin gelişmesinde emeği geçen bütün personelimize teşekkür ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.


Prof. Dr. Bekir ÇINAR

Soru, görüş ve önerileriniz için  e-posta gönderebilirsiniz... bcinar@ohu.edu.tr                                                                                                                                                                                                                                 

Son Güncelleme Tarihi:08.10.2020