Projeler

 


 

PROJELER

Önceki Yıldan

Devreden
Proje

Yıl İçinde Eklenen Proje

TOPLAM

PROJE

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Genel Toplam

DPT

 

 

 

 

 

TÜBİTAK

1

 

 

 

1

KOP

 

 

 

 

 

A.B.

 

 

 

 

 

BAP

 

 

 

2

2

Diğer

 

 

 

 

 

TOPLAM

1

 

 

2

31. Keldal, G. (2015). Yetiştirme yurtlarında kalan lise öğrencilerinin mesleki değerlerinin incelenmesi (ULUSAL), TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2014-201522. Keldal, G. (2015). Üniversite öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumlarının yordayıcısı olarak eş seçme stratejileri ve cinsiyet rol algıları (ULUSAL), BAP, Araştırmacı, 2014-2015

4. Talas, M. (2015). Ergenleri Suça İten Faktörler (ULUSAL), Niğde Üniversitesi BAP, Proje Yürütücüsü, 2015 Tamamlandı.

Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016