Mezuniyet - İlişik Kesme - Diploma Teslim ve Kayıp İşlemleri--ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ VE GECİKME OLMAMASI İÇİN KÜTÜPHANEDEN ÖDÜNÇ ALDIKLARI KİTAPLARI ÜNİVERSİTEMİZ KÜTÜPHANESİNE
--ARAÇLARI İÇİN ALDIKLARI ARAÇ ÇIKARTMALARINI (STİCKER) FAKÜLTE ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE ELDEN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. (Diploma teslimi için gereklidir)
--"MEZUN ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ"  (Diploma tesliminden önce öğrenci otomasyon sistemi üzerinden giriş yapılarak, öğrenci tarafından mutlaka doldurulmalıdır.) 

--MEZUNİYET BELGELERİ VEKALETEN TESLİM ALINACAKSA TESLİM ALACAK KİŞİ ADINA ÇIKARILMIŞ NOTER TASDİKLİ VEKALETNAME

--DÖNEM SONLARINDA MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNDE BULUNAN ALDIKLARI DERSLER İLE WEB SAYFASINDA BULUNAN BÖLÜMLERİNİN DERS PLANLARINI KARŞILAŞTIRMALARI ALMADIKLARI/EKSİK OLAN DERSLERİ VEYA NOTLARI GİRİLMEYEN DERSLERİ VAR İSE BÖLÜMLERİNE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR. (ÖZELLİKLE FARABİ-ERASMUS Vb. ÖĞRENCİLERİ VE YATAY GEÇİŞ İLE GELEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR)
--İLİŞİK KESME BELGESİ DOLDURMA VE  ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI  İADE  İŞLEMLERİ DİPLOMA TESLİMİNDE ÖĞRENCİ İŞLERİNDE YAPILACAKTIR.
--ÖĞRENCİLERİMİZ.ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİNİ  DİPLOMA ALMAK ÜZERE ÖĞRENCİ İŞLERİNE BAŞVURMADAN ÖNCE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA DOLDURACAKLARDIR.(ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DOLDURULMADIĞINDA  DİPLOMA TESLİMİ YAPILAMAMAKTADIR.)
--YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER MUTLAK SURETLE TÜRKİYE MEZUNLARI BİLGİ FORMUNU İLGİLİ WEB SAYFASI SİSTEMİNDE DOLDURUP ÇIKTISINI ALDIKTAN SONRA ÖĞRENCİ İŞLERİNE DİPLOMA ALMAK ÜZERE BAŞVURMALIDIRLAR.
YENİ MEZUNLAR MEZUNİYET VE DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ

1--İLİŞİK KESME BELGESİ
Formlar kısmından indirebilir veya Öğrenci İşleri Biriminden temin edebilirsiniz.
Formda Bulunan İmza Kısımları İlgili Birimler Dolaştırılarak Eksiksiz olarakTamamlanacaktır.

2--ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI TESLİM EDİLECEKTİR.
Kayıp ise Gazete Kayıp İlanı İle Başvurulacaktır.

3--ARAÇ STİCKERİ TESLİM EDİLECEKTİR.(Diploma teslimi için gereklidir)


 
4-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZDEN MEZUN OLANLAR
" TÜRKİYE MEZUNU BİLGİ FORMUNU"  İLGİLİ WEB SAYFASINDA DOLDURACAKLARDIR. FORMUN ÇIKTISINI ALARAK FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİNE  "YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABALAR TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINA"  İLETİLMEK ÜZERE TESLİM EDECEKLERDİR.

5--KAYITLI KİTAPLAR MUTLAK SURETLE KÜTÜPHANE VEYA İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM EDİLECEKTİR. 
Kitap Teslim işlemi tamamlanmadan öğrencilerimiz sistemden mezun edilememektedir. Bu nedenle dönem sonu itibariyle kitapların ivedilikle teslim edilmesi gerekmektedir. 


6- "MEZUN ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ"  (Diploma tesliminden önce öğrenci otomasyon sistemi üzerinden giriş yapılarak, öğrenci tarafından mutlaka doldurulmalıdır.) 

MEZUN ANKETİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

7--BUNLAR DIŞINDA BULUNAN DİĞER ÜNİVERSİTEMİZİ/FAKÜLTEMİZE AİT HER TÜRLÜ MALZEME,EŞYA,ALET,BİNİŞ (CÜBBE VE KEP) VB. İLGİLİ BİRİMLERE MUTLAK SURETLE TESLİM OLUNACAKTIR.
 

*Öğrencilerimizin Mezuniyet töreni için aldıkları binişleri ( cübbe ve kep)  diploma tesliminden önce ilgili  birime iade etmeleri gerekmektedir.

   ESKİ MEZUNLAR DİPLOMA TESLİM İŞLEMLERİ

--GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ASLI  (KAYIP İSE GAZETE KAYIP İLANI İLE BAŞVURULACAKTIR.)
--NÜFUS CÜZDANI İBRAZI
--MEZUNİYET BELGELERİ VEKALETEN ALINACAKSA, TESLİM ALACAK KİŞİ ADINA ÇIKARILMIŞ NOTER TASDİKLİ VEKALETNAME
  DİPLOMA KAYBI DURUMUNDA

--Niğde Üniversitesi …..……. Eğitim Fakültesi’nden …………. tarihinde almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.” içerikli kayıp ilanının yer aldığı gazetenin aslı.
--Nüfus Cüzdanı / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi.
--2 Adet Fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
--Diploma İkinci Nüsha Düzenleme Talep Dilekçesi
Formlar kısmından indirebilir veya Öğrenci İşleri Biriminden temin edebilirsiniz.
FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE BAŞVURULACAKTIR !

Son Güncelleme Tarihi:16.07.2020