Genel Bilgi

Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme bakımından oldukça eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Fakültenin temelini uzun yıllar öğretmen yetiştiren lise seviyesindeki Niğde Kız İlköğretim Okulu teşkil eder. 1959 yılında şimdiki öğretmen evi binasında 40 öğrencisi ile eğitim faaliyetine geçmiştir. Bu tarihten sonra okulun öğrenci kadrosu hızla artmış; başlangıçta öğretmen okulun yalnız kız öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine devam etmiştir. İleriki yıllarda gündüzlü statüde erkek öğrenciler de kabul edilmiştir.

1968–1969 öğretim yılında eski Fen-Edebiyat Fakültesinin bulunduğu binasına taşınmıştır. Daha sonra 1974–1975 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Kız İlköğretim Okulu’nun bünyesinde iki yıl süreli Eğitim Enstitüsü açılmıştır. 1982 yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ile Eğitim Enstitüsü Milli Eğitim Bakanlığından ayrılarak Niğde Eğitim Yüksekokulu adıyla Selçuk Üniversitesine bağlanmıştır.

Daha sonra bu okulun öğretim süresi 1990–1991 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmış ve almıştır.

03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Üniversitesinin kurulmasıyla Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi adını almış ve Sınıf Öğretmenliği adında tek bölümlü olarak eğitim öğretime başlamıştır. 1992–1993 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri kurulmuş yalnız, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya Öğretmenliği Bölümlerine öğrenci kabul edilmiştir. 1995 yılında bu bölümlere Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Bölümleri eklenerek 7 Bölüme çıkarılmıştır.1998 yılında Yükseköğretim Kurumu Eğitim Fakültelerinin Yeniden yapılandırma programı çerçevesinde Tarih ve Coğrafya Öğretmenliği Bölümleri kapatılmıştır.1998 yılında Yükseköğretim Kurumunun Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesinde “Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İlköğretim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü ve Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri Öğretmenliği Bölümleri" daha sonra 2013 yılında "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve Özel Eğitim Bölümlerinin" kurulması ile Fakültemizde 7 bölümle eğitim - öğretim hizmeti verilmektedir.
 
Son Güncelleme Tarihi:07.01.2016