İş Akış Süreçleri


                                                                                             

     Özel Kalem Birimi                                                          Öğrenci İşleri Birimi                                                  Personel İşleri Birimi  


                                                                                           

     Bölüm Sekreterliği                                                            Tahakkuk Birimi                                                   Taşınır Kayıt Birimi