Öğretim Üyelerimize BiGG 2022-2 Yeşil Büyüme Çağrısı Desteği

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bozdağ’ın yürütücü olduğu “Yeraltı Suyu ve Yeraltı Baraj Yerlerinin Keşfedilmesi İçin Karar Destek Yazılımı” başlıklı proje önerisi “TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Programı BiGG 2022-2 Yeşil Büyüme Çağrısı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projede; üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin Karkınlı araştırmacı olarak görev alacak, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Lermi ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ünal proje danışmanı olarak katkı sağlayacaktır.

Proje kapsamında yeraltı sularının ve yeraltı baraj yerlerinin keşfedilmesinde konumsal olarak doğru karar verme kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Harita, Jeoloji, Hidrojeoloji, Arazi Yönetimi, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgisayar Programlama bilimlerinin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan projeden elde edilecek başarılı sonuçların kırsal kalkınma, tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin sağlanmasında kurumsal ve özel sektöre yönelik yazılım hizmeti olarak sunulması hedeflenmektedir.


https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-2022-2-yesil-buyume-cagrisinin-sonuclari-belli-oldu