Program Çıktıları

Program Çıktıları:

1. Yabancı dil bilgilerini diğer disiplinlere uygulayabilme becerisi,

2. Çeviri yapılan alanlarda yeterli bilgi ve donanıma sahip olma becerisi,

3. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma becerisi,

4. Ulusal ve Uluslararası yayınları yabancı dilde takip edebilme becerisi,

5. Yabancı dil bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak çağdaş teknik ile kullanabilme ve aktarabilme becerisi,

6. Kendi disiplinin yanı sıra disiplinler arası takım çalışmalarında bulunabilme becerisi,

7. Birey olarak ülke çıkarlarını koruma ve çevreye duyarlı olma becerisi,

8. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında yabancı dilde gelişmeleri takip ederek kendini geliştirme becerisi,

9. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı bir şekilde yabancı dilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi,

10. Dil edincinin en üst düzeyde geliştirilerek uygulama alanlarında ve çeviri ortamlarında başarılı ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlama becerisi.
Son Güncelleme Tarihi:09.10.2019