Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
  1. İdari işlemleri yerine getirirken uyulması gereken rasyonel hukuk ve yönetim becerisine sahip olmalı,
  2. Yerel yönetimlerin kentleşme, çevre, yönetim bilimi ve siyaset bilimi gibi bilim dalları ile olan bağını kavramış olmalı,
  3. Yerel yönetimlerin küreselleşme sürecindeki dönüşümünü ve konumlanışını kavrayabilmek için dönüşümün güncel göstergelerini saptayıp analiz edebilmeli,
  4. Yerel yönetimler ile politik merkez arasındaki dinamik ilişkiyi analiz edebilmeli,
  5. Ulusal düzeyde politik ve kamusal tartışmaları takip ederek yorumlama yeterliliğine sahip olmalı.
Genel Yetkinlikler
  1. Yeterli düzeyde mesleki formasyon,
  2. Disiplinlerarası düşünebilme becerisi,
  3. Teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilme becerisi,
  4. Alana ilişkin meseleler üzerinde yorum yapabilme becerisi.
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023