Hedefleri
  1. Öğrenciye analitik düşünme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması,
  2. Öğrencinin bilimsel ve nesnel düşünme kapasitesinin artırılması,
  3. Öğrencilerde hukuksal ve rasyonel yönetim bilincinin geliştirilmesi,
  4. Yerel yönetimler kavramının teorik temellerinin disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilmesi.
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023